Politika Tükörországban 3.

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt 

a POLITIKA TÜKÖRORSZÁGBAN

című,

a populáris kultúra és politika viszonyáról szóló műhelykonferencia-sorozatunk

3. eseményére

amelyre november 27-én 13 órától kerül sor

az MTA T Politikatudományi Intézetének tárgyalójában.

 

 

Az előzetes program:

Csurgó Bernadett (MTA TK): Nemzettudat, lokális identitás és a videék nosztalgiája

Az elmúlt évtizedekben a magyar vidék egyre inkább a városi fogyasztás tárgyává vált és a jelenkori reprezentációjának, imázsának legfontosabb elemei a hagyomány, a közösség és az érintetlen természet, ami kiegészül és felerősödik azzal az egyre hangsúlyosabban megjelenő vidékreprezentációval, miszerint az autentikus magyar kultúra a vidéki és paraszti hagyományokból ered.  A vidék az „elveszett múlt” közösségét, hagyományait, békéjét és csendességét jelenti. Ezt tovább erősíti, hogy a nemzeti szimbólumok jelentős része kapcsolódik a népi hagyományokhoz és népművészethez és ezen keresztül a falvakhoz és a vidékiséghez, így a vidék önmagában is a „valódi” magyarság jelentését hordozza magában. A vidék nosztalgikus idealizációja és az azt kísérő tradicionalizmus azonban még alapvetően globális, a posztmodern társadalmakat általánosan jellemző jelenség. A vidék kulturális javai (gasztronómiai hagyomány, kézművesség, stb.) és a helyi termékek (rövid élelmiszerláncok) azonban a jelenkori magyar társadalmi-politikai környezetben sajátos jelentést kapnak. Míg a vidék idill és a vidék javai máshol - tőlünk nyugatabbra – inkább a fenntarthatóság és az ökológiai tudatosság eszméjével kapcsolódnak össze, nálunk ez sokkal hangsúlyosabban kap nemzettudatot erősítő jelentéstartalmat (is). A helyi termékek piaca például nagyon sokszor „magyarok vásáraként” szerveződik meg. A vidék idill és autenticitás fogyasztása számos más ponton is összekapcsolódik a nemzet és magyarságtudat igényével és a helyi identitás és lokálpatriotizmus megerősítésével. Ennek megfogható bizonyítéka a vidéki települések helyi hagyományokra alapozó identitásépítési gyakorlata. Szinte már nincs olyan falu vagy kisváros a vidéki Magyarországon, amely ne rendezne évente akár többször is a helyi hagyományokra építő fesztivált, kulturális-közösségi eseményt. A kolbásztól a sonkáig, a krumplitól a tormáig, a juhásztól a betyárig, a fazekastól a kovácsig széles spektrumát vonultatják fel a vidék hagyományainak, kulturális és természeti értékeinek ezek a rendezvények. A vidéknek ez a fajta nosztalgikus idealizációja széles társadalmi szinten jelentkező új kulturális érdeklődést eredményez a vidékiség és a lokalitás iránt, jelentős változásokat elindítva a magyar vidéki társadalomban és gazdaságban egyaránt.

Egry Gábor (PTI): A „befejezetlen forradalom”? Antikommunista gasztronómiai megújulás és emlékezetpolitika Magyarországon

Vajon azért nem eszünk szívesen rákot és csigát, mert Kádár tönkretette az étkezési kultúránkat? Miért kellene pacalt ennünk, ha dédszüleink még cseléd vagy éppen kocsisételnek tartották? És a gesztenyeliszt tényleg az egészséges étkezés fontos része, vagy inkább háborús helyettesítési kampányok terméke? A gasztronómiai megújulási mozgalom egyik jellegzetes változata Magyarországon nem csupán az étkezési szokások megváltoztatására tör, hanem ehhez egy markáns gasztronómiai történelemszemléletet is társít. Ez utóbbi ráadásul nem áll önmagában, számos ponton kapcsolódik a tágabb emlékezet- és történetpolitikai vitákhoz és törekvésekhez. A gasztronómiai megújulási mozgalom történelem értelmezésének felvázolásával és kritikus olvasatával jól felismerhető, hogyan illeszkedik a képviselői által terjesztett fogyasztástörténeti változat a tágabb, radikális antikommunista emlékezetpolitikai trendekhez. Ugyanakkor éppen a gasztrotörténelem leegyszerűsítő, olykor már kifejezetten voluntarista változata teszi jól felismerhetővé annak politikai vonatkozásait és ez teszi lehetővé azt is, hogy a politika könnyedén manipulálja magát a megújulási mozgalmat is.

Gyulai Attila (MTA TK): Politikai realizmus, mutáció, emberiség

A Marvel-univerzum talán leginkább politikai problémákat középpontba állító része az X-Men történetfolyam. Mutánsok csoportjai amiatt kerülnek konfliktusba egymással, mert eltérő politikai stratégiákat követnek az emberiséggel kialakítandó viszonnyal kapcsolatban. Míg a Magneto által vezetett csoport markánsan realista feltevéseket vall, addig a Charles Xavier professzor által vezetett mutánsok jellegzetesen idealista nézeteket állítanak velük szembe. Az előadás a politikai realizmus alapelemeit és szerepüket mutatja be az X-Men történetekben.

Pintér Károly (PPKE): Elnökök a képernyőn: a 24 c. sorozat és Barack Obama választási győzelme 

Előadásom témája a 2000-es évek népszerű tévésorozatának, a 24-nek a hatása Barack Obama sikeres 2008-as választási kampányára. A kortárs USA-ban játszódó sorozat elsőként alkalmazott fiktív fekete elnököt a történet egyik szereplőjeként, aki ráadásul erkölcsi tartásával és vezetői erényeivel is kiemelkedik a karakterek közül. Tézisem szerint az a tény, hogy nézők milliói láthattak egy nagyon pozitív elnökfigurát az esti tévésorozatban, aki történetesen fekete, hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fehér középosztály széles tömegei elfogadják Obamát mint elnökjelöltet. 

Szűcs Zoltán Gábor (MTA TK): Az "új" Star Wars trilógia és a republikanizmus

Egyáltalán nem problémátlan a viszony a Star Wars első és második trilógiája között. Én azonban amellett fogok érvelni, hogy a közkeletű vélekedések ellenére nagyon is átgondolt és logikus, hogy az "új" trilógia miként meséli el a régi köztársaság bukását. Az újabb trilógia ugyanis az amerikai politikai kultúra egyik legrégebbi alaprétegéhez tartozó republikanizmusra építi fel a titkos összeesküvés, a belső erkölcsi hanyatlás és belviszály elemeiből ezt a nagyszabású bukástörténetet. Olyan történetet mesél el tehát, amelyről minden néző szinte ösztönösen tudni fogja, hogy igen, valahogy így kell történnie.

Zágoni Bella (MTA TK): Az amerikai politikusok és az SNL

A Saturday Night Live egy 40 éve futó, amerikai felső középosztálynak szóló műsor, amely sokszor foglalkozik az aktuálpolitika amerikai és nemzetközi szereplőinek kifigurázásával és kritizálásával. Be fogom mutatni, mely amerikai politikusokon és mely dolgaikon nevethettünk 2000 óta. 

 

(a sorrend egyelőre nem a tényleges programot tükrözi, hanem ABC-rendet)