Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015

A kutatás a hálózatelemzés, de főképpen a társadalomszemiotika módszerének az alkalmazásával teljes képet adott a magyarországi politikai kommunikáció 1990-től 2015-ig tartó időszakáról. Számba vette a honi politikai kommunikáció fő aktorait, ügyeit, metaforáit és diskurzusait, csatornáit és látványvilágát.

A kutatás több, mint ötven közleményt jelentetett meg: négy kötetet és tíz hazai és hét külföldi folyóirat publikációt, valamint összesen huszonkilenc könyvfejezetet, ezen belül hármat külföldön. Emellett több tucat hazai és külföldi rendezvényen adtak hírt a résztvevő kutatók a kutatásról és az eredményeiről.