Politikai realizmus projekt

Projektleírás

A projekt abból a felismerésből indul ki, hogy az elmúlt években mind az empirikus kutatásokban, mind az elméleti jellegű szövegekben egyre gyakrabban tűnnek fel a kortárs realista politikaelmélettel rokonítható belátások. Paradox módon azonban ez a "realista fordulat" azonban eddig nem vált szisztematikusabb elemzés tárgyává, ami a "realista fordulatban" rejlő elméleti és empirikus lehetőségek jobb kiaknázásának korlátját jelenti. A projekt célja ennek a paradoxonnak a feloldása három feladat teljesítése révén: 

 

1)    egyrészt, az angolszász politikai realizmus és a hazai "realista fordulat" összehasonlításával a hazai realista belátásokat tágabb elméleti összefüggésbe helyezni, hogy azok jobban beilleszthetőek legyenek a nemzetközi politikaelméleti irodalomba és jobban hasznosíthatóak legyenek ezen a téren (komparatív elemzés);

 

2)    másrészt, a hazai "realista fordulat" elméletének rekonstrukciója révén megmutatni az e körbe tartozó empirikus és elméleti belátások rendszerszerű belső összefüggéseit és ezáltal új szempontokat adni az ilyen irányú további kutatások számára (analitikus megközelítés);

 

3)    harmadrészt, a fentiek  tanulságaira támaszkodva olyan elméleti kérdések megfogalmazása, amelyek rávilágíthatnak a realista politikaelméletnek a hazai "realista fordulat" szempontjából fontosnak tűnő, de kidolgozatlan vagy problematikus részleteire (kritikai megközelítés).

 

Tehát nem az a cél, hogy realista elméletet dolgozzon ki, hanem, hogy felmérje a hazai "realista fordulat"-nak a kortárs politikaelmélet számára hasznosítható belátásai, s hogy mit tanulhat a realista politikaelméletből az, akit a magyar politikatudományban a realizmus problémái foglalkoztatnak.

 

Projekt résztvevői

Balázs Zoltán 

Gyulai Attila

Illés Gábor

Mándi Tibor

Pap Milán

Szűcs Zoltán Gábor 

Gyakornoki program résztvevői

Csornay Annamária

Ujlaki Anna

Események

2014. november 28. A háború politikaelméletéről

2014. december 12. "A hatalmas eléri, amit akar"

2015. szeptember 17.  10 óra Realism and utopianism (osztályvita Szűcs Zoltán Gábor tanulmányáról)

2015.  szeptember 24. 15 óra Projektmegbeszélés 1. + Kéziratvita 1.

2015. október 1. Közös szakirodalomfeldolgozás 1. (Geuss: Philosophy and Real Politics)

2015. október 15. Projektmegbeszélés 2.

2015. október 22. Kéziratvita 2.

2015. október 29. Közös szakirodalomfeldolgozás 2. ( Horton: Realism, liberal moralism and a political theory of modus vivendi)

2015. november 5. Kéziratvita 3.

2015. november 12. Projektmegbeszélés 3.

2015. november 26. Projektmegbeszélés 4.

2015. december 3. Közös szakirodalomfeldolgozás 3.

2015. december 10. OTKA-workshop