Politikai vezetés

A kutatás rövid neve

POLITIKAI VEZETÉS

A kutatás teljes neve

Politikai vezetés: teória és összehasonlító kutatás

A kutatás rövid leírása

A kutatás középpontjában a Válság és politikai vezetés projekt áll. A szakirodalomban ebben a témakörben a válságkezelés, azaz a politikai vezetők válságra adott reakciója áll. Ezzel szemben a kutatásunk fókuszában a proaktív vezetői válságértelmezés és válsággenerálás áll. A kutatás egyszerre elméleti és empirikus jellegű.

A kutatás időtartama

2013-2018 (Előzmény: a kutatásvezető 2008-2012 folytatott elméleti kutatásai)

A kutatás jellege

Csoportos

Minőségbiztosítás

Osztály-, illetve intézeti viták, nemzetközi konferenciák, referált folyóirat-publikációk

Projektvezető

Körösényi András

Kutatásvezető

Körösényi András

Részt vevő kutatók

Illés Gábor, Metz Rudolf, Patkós Veronika, Szántó András

Külső kutatók

Hajdú András, Soós Eszter Petronella, Ondré Péter

Kapcsolat

korosenyi.andras@tk.mta.hu

Leírás

A 2013-ban indult kutatás középpontjában a Válság és politikai vezetés projekt áll. A szakirodalomban ebben a témakörben a válságkezelés, azaz a politikai vezetők válságra adott reakciója áll. Ezzel szemben a kutatásunk fókuszában a proaktív vezetői válságértelmezés és válsággenerálás áll. A kutatás középpontjában így az endogén természetű válsághelyzetet áll.

A kutatás kiindulópontja szerint a politikai helyzet kisebb vagy nagyobb mértékű kontingencia jellemzi, a helyzetet azonban és a kontingencia csökkenése vagy növelése egyaránt politikai vezetői célok között. A kutatás elméleti kerete Weber, Oakeshott, Burns, Palonen,  Schabert munkáira épül. A kutatás empirikus része magyar (Bajnai, Orbán), német (Merkel), olasz (Berlusconi), francia (De Gaulle, Sárközy) esettanulmányok feldologzására terjed ki.  A projekt 2017-ban az eredményeket összefoglaló kötet kiadásával zárult.

A kutatócsoport több kisebb kutatási projekten is dogozik illetve dolgozott: (1) a populista vezetők témakörben Berlusconi és Orbán vezetői tevékenységének összehasonlító vizsgálata 2015-ben közölt publikációval zárult, (2) a politikai vezetőkről szóló fejezeten a Magyar politikai rendszer – negyedszázad után c. 2015-ben megjelent kötetbe, és (3) részt vesz a Mark Bennister és társai által kezdeményezett Leadership Capital Index Research-ben is, ami 2016-ban nemzetközi publikációval zárult. A projekt 2017-ban az eredményeket összefoglaló kötet kiadásával zárult. 2018-ban folytatódik a kutatás eredményeinek a nemzetközi publikációja és egy következő kutatási időszak és pályázat előkészítése.

A kutatás publikációi

Illés, Gábor, András Körösényi and Rudolf Metz (2018): Broadening the limits of reconstructive leadership: Constructivist aspects of Viktor Orbán’s regime-building politics. The British Journal of Politics & International Relations (online first)

Körösényi András (ed.) 2017: Viharban kormányozni: Politikai vezetők válsághelyzetekben. (Governing in storm. Political leaders in crisis situation)  Budapest: MTA TK, 2017. 1-286. (In Hungarian)

Körösényi, András and Veronika Patkós (2017): Variations for Inspirational Leadership: The Incumbency of Berlusconi and OrbánParliamentary Affairs, Volume 70, Issue 3, 1 July 2017, Pages 611–632. DOI: 10.1093/pa/gsx004

Körösényi, András,  Péter Ondré and András Hajdú (2017): „A ‘Meteoric’ Career in Hungarian Politics” In:  Mark Bennister, Paul ‘t Hart, Ben Worthy (eds.):  The Leadership Capital Index: A New Perspective on Political Leadership. Oxford: Oxford University Press,  82-100. ISBN: 978-0-19-878384-8

Körösényi, András and Veronika Patkós (2017): Liberal and Illiberal Populism. The Leadership of Berlusconi and Orbán. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, VOL.8 (2017)3S, 315-337. DOI: 10.14267/CJSSP.2017.3S.14

András Körösényi, Gábor Illés and Rudolf Metz: Contingency and Political Action: The Role of Leadership in Endogenously Created Crises. Politics and Governance (ISSN: 2183-2463) 2016, Volume 4, Issue 2, Pages 91-103 Doi: 10.17645/pag.v4i2.530    

András Körösényi, Péter Ondré and András Hajdú (2016 forthcoming): „A ‘Meteoric’ Career in Hungarian Politics. Applying the Leadership Capital Index.” In: Mark Bennister, Paul ‘t Hart, Ben Worthy (eds.): The Politics of Leadership Capital: A Comparative Examination. Oxford: Oxford U.P.

Körösényi András – Hajdú András – Ondré Péter (2015) Politikai vezetők: kormányfői karrier és teljesítmény In. Körösényi András (szerk.) A magyar politikai rendszer – negyedszázad után Budapest: Osiris, MTA TK 35-58.

Körösényi András – Patkós Veronika (2015) Liberális és illiberális populizmus: Berlusconi és Orbán politikai vezetése Politikatudományi Szemle 2015/2: 29-55. 

Illés Gábor (2015) Political Culture and Political Leadership in Thucydides' History of the Peloponnesian War. In: Tarrósy István (eds.): How Borderless is Europe? Pécs: Department of Political Science and International Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs. 15-28.