Populista vezetők a követőik szemében. A kortárs populista politika követőközpontú magyarázata és vizsgálata

Populista vezetők a követőik szemében. A kortárs populista politika követőközpontú magyarázata és vizsgálata

NKFIH  Posztdoktori kiválósági program

Témaszám: PD 134685

 

Az elmúlt évek tapasztalata tükrében a populizmus átstrukturálta a politikai versenyt és sok helyütt meghatározza a kormányok politikáját. A szakirodalom döntő része azonban a populista politikusok cselekedeteire, stratégiájára, retorikájára és ideológiai álláspontjára összpontosít, és nem hagynak teret követőik (támogatóik) és a vezetőikhez fűződő kapcsolataik elemzésére. A projekt célja, hogy kitöltse ezt az űrt. A kutatás három szinten járul hozzá a populizmus és a politikai vezetés kutatásához. Először, a kutatás amellett érvel, hogy a karizmatikus vezetés koncepciója megfelelő keretet ad a „tömegek” és a populista vezető közötti kapcsolat megértéséhez. Másodszor, a projekt célja egy követőközpontú perspektíva bevezetése és alkalmazása a politikai vezetéskutatás területén. Harmadszor, a kutatás empirikus szakasza arra vállalkozik, hogy feltárja a hazai populista politika dinamikáját, amelynek tapasztalata és eredményei további nemzetközi összehasonlító kutatásoknak adhat alapot a jövőben.

A projekt arra a feltételezésre épül, hogy a karizmatikus kapcsolat a populizmus központi tényezője, s így a populista vezetők erősen függnek a követőik elismerésétől és hozzájárulásától. A kutatás a következő kérdéseket járja körbe: Miért döntenek úgy az emberek, hogy populista vezetőket követnek? Hogyan kapcsolódnak a követők a vezetőkhöz? Hogyan konstruálják a követők a populista (karizmatikus) vezetést azáltal, hogy a vezetőknek rendkívüli tulajdonságokat és „jó” vezetést tulajdonítanak? E kérdésekre adott válaszok különösen fontosak ahhoz, hogy megértsük a polgárok változó szerepét a demokráciában. A kutatás hipotézise, melyet az elméleti kutatás megalapozni, és az empirikus kutatás igazolni kíván a magyar kontextusban, az, hogy a populista követők nagyobb karizmát, befolyást és társadalmi hasonlóságot tulajdonítanak vezetőiknek, mint a nem populista követők.

 

Kutatás időtartama: 2020. december 1. – 2023. november 30.

                                     

Kutatásvezető: Metz Rudolf

Kutatói honlap: [Facebook], [Researchgate]