Regionális fejlesztési kapacitások Európa perifériáin

Regionális fejlesztési kapacitások Európa perifériáin

Külföldi beruházások és uniós támogatások Kelet- és Dél-Európában (MTA Prémium posztdoktori ösztöndíj, PPD-028/2017)

Három keleti (Lengyelország, Magyarország, Románia) és két dél-európai (Portugália, Spanyolország) EU tagállam NUTS 2-es és NUTS 3-as régióinak vizsgálatával a kutatás arra keresi a választ, hogy a regionális fejlesztési kapacitások hogyan befolyásolják a külföldi beruházások mennyiségét és minőségét, valamint a K+F-re és képzési projektekre költött uniós támogatásokat. Az EU periférikus régióiba áramló külföldi beruházások az utóbbi években fokozatosan elapadnak, ráadásul az olcsó munkaerőre alapozott versenyelőnyük is csökken. Éppen ezért indokolt e régiók minőségi beruházásokat vonzó képességének, valamint a hosszú távú gazdasági növekedéshez hozzájáruló K+F-re és képzési projektekre költött uniós támogatásaiknak a vizsgálata. A külföldi beruházásokat és uniós pénzeket egyszerre vizsgáló kutatás ezért nemcsak időszerű, de elméleti és empirikus szempontból is újdonság. A kutatás a 2007-2017-es időszakra nézve összehasonlítja a dél- és kelet-európai régiók fejlesztési teljesítményét és feltárja, hogy vajon a regionális intézmények minősége, értve ez alatt a regionális fejlesztési kapacitásokat, összefügg-e a külföldi beruházások mennyiségével és minőségével, valamint a minőségi, K+F-et és képzést támogató projektekre fordított uniós támogatásokkal. Továbbá a kutatás létrehoz egy egyedülálló adatbázist, amely az összes külföldi beruházást és az uniós finanszírozású projektek adatait tartalmazza. A kutatás az első, amely a régiók fejlődési pályáját Kelet- és Dél-Európát átfogva elemzi, és ebben az értelemben szakpolitikai döntésekhez nyújthat komoly támogatást.

Kutatásvezető: Medve-Bálint Gergő

Publikációk:

Medve-Bálint, Gergő. 2018. ‘The Cohesion Policy on the EU’s Eastern and Southern Periphery: Misallocated Funds?’ Studies in Comparative International Development 53(2):1–21.

Medve-Bálint, Gergő and Vera Šćepanović. 2019. ‘EU Funds, State Capacity and the Development of Transnational Industrial Policies in Europe’s Eastern Periphery’. Review of International Political Economy, online first. doi: 10.1080/09692290.2019.1646669