REGIONÁLIS FEJLŐDÉS

Kutatás rövid neve

REGIONÁLIS FEJLŐDÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Kutatás teljes neve

A rendszerváltás utáni regionális fejlődés és területi egyenlőtlenségek politikai gazdaságtana a visegrádi országokban

Kutatás rövid leírása

A kutatás arra keres választ, hogy miért nőttek a területi egyenlőtlenségek Közép-Európában a rendszerváltás után és hogy ezt – a piacgazdasági viszonyok között rendszerint természetesnek tekintett – folyamatot a gazdasági szereplők döntésein kívül hogyan befolyásolták egyes politikai és intézményi tényezők. A vizsgálat kiterjed a transznacionális (külföldi működőtőke-beruházások, az Európai Unió regionális fejlesztési forrásainak területi eloszlása), valamint állami szintű (befektetés ösztönző politikák, regionális fejlesztési politikák) és helyi tényezők (fejlesztési koalíciók) hatásainak értékelésére.

Kutatás időtartama

2006-2013

Kutatás jellege

doktori disszertáció

Minőségbiztosítás

Közép-európai Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola

Projektvezető

Greskovits Béla (Közép-európai Egyetem)

Kutatásvezető

Medve-Bálint Gergő

Részt vevő kutatók

Medve-Bálint Gergő

Kapcsolat

Medve-Bálint Gergő medvebg@mtapti.hu

Intézményi partner

Közép-európai Egyetem

Leírás

A disszertáció empirikus adatok alapján amellett érvel, hogy bár a piacgazdasági folyamatok természetes velejárója a területi egyenlőtlenség, a közép-európai térségben a rendszerváltást követő két évtizedben a területi egyenlőtlenségek növekedését politikai tényezők is erősítették. Így a befektetés ösztönző, valamint a regionális fejlesztési politikák (kiegészülve az Európai Unió támogatásaival) is elsősorban a viszonylag fejlettebb, gazdaságilag erősebb régióknak kedveztek. Ugyanakkor egy összehasonlító esettanulmány révén a disszertáció azt is megmutatja, hogy a régiós szinten létrejött fejlesztési koalíciók nemcsak képesek voltak ezeket a kedvezőtlen külső hatásokat ellensúlyozni, hanem egyes esetekben még a maguk javára is tudták fordítani őket.