RETORIKAI ÍGÉRETEK

A kutatás rövid neve

RETORIKAI ÍGÉRETEK

A kutatás teljes neve

Retorikai ígéretek modul a Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 projekt keretében

A kutatás rövid leírása

A modul célja a kutatás során azonosított egyik ígéretcsoport, a retorikai ígéretek szerepének értelmezése a kutatás általános elméleti keretei között.

A kutatás időtartama

2011-2012

A kutatás jellege

Csoportos, kiemelt a projekten belül

Projektvezető

Körösényi András

Kutatásvezető

Soós Gábor

Részt vevő kutatók

Gyulai Attila, Szűcs Zoltán Gábor

Kapcsolat

szucs.zoltan.gabor@tk.mta.hu

Leírás

Modulunk abból a felismerésből született, hogy a kutatás elméleti kerete szempontjából (lásd például mandátumszivárgás problémája) a retorikai ígéretek is fontosak lehetnek, még akkor is, ha azokhoz esetleg nem rendelhető hozzá egyértelmű policy tartalom. Az általunk javasolandó modul tehát oly módon kíván hozzászólni a projekt problémáihoz, hogy arra kérdez rá, miként lehetséges hozzáférni az ígéretek policy szempontból nem vagy csak rosszul kezelhető - inkább politics jellegű - információtartalmához, amiről pedig feltételezhető, hogy megvan a maga helye a mandátum és az elszámolás kérdésének vizsgálatában. Az ilyen jelenségeket persze más módszerekkel is kell vizsgálni, hiszen nem véletlenül lettek kizárva a projektből. Ráadásul, még az is joggal feltételezhető, hogy nem csak önmagukban, hanem a policy-ígéretekre vonatkozóan is azonosítható és vizsgálható szerepük van.
Mint látható, a modul kiegészítő és exploratív jellegű. Egyfelől, a projekt problémáihoz kíván hozzászólni olyan jelenségek vizsgálatával, amelyek a kutatás során módszertanilag kezelhetetlennek bizonyultak. Másfelől, az ezen problémákból adódó elméleti és módszertani következmények feltérképezésére, és nem egy alaposan átgondolt elméleti válasz igazolására vagy cáfolatára törekszik.