Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában

Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában

NKFIH témaszám: FK 135342

A kutatás fő célja összehasonlítani az Európai Unió “transznacionális iparpolitikájának” (állami támogatások és EU-s fejlesztési források) alkalmazását a déli és keleti periféria tagállamaiban. A kutatás beleillik abba az élénk akadémiai és gazdaságpolitikai vitába, amely az iparpolitika gazdaságfejlődésben betöltött szerepéről szól a 21. században. A kevésbé fejlett déli és keleti tagállamok esetében ez különösen jelentős kérdés, hiszen gazdaságaik eddigi növekedési motorjai kifulladtak. A kutatás ezért feltérképezi, hogy a keleti függő piacgazdaságú és a déli vegyes piacgazdaságú államok milyen mértékben tudták felhasználni az EU által kínált lehetőségeket (állami támogatások) és erőforrásokat (Strukturális Alapok) magas hozzáadott-értékű vállalatok támogatására, s ezáltal a gazdaság feljebblépésének elősegítésére. A kutatás három déli uniós tagországra (Olaszország, Portugália és Spanyolország), továbbá a Visegrádi országokra terjed ki. Az elemzés a 2004 és 2019 közötti időszakot öleli fel.

A kutatás céljai:

(1) a 2008-as gazdasági válság előtti és utáni intézményi és gazdasági szerkezet összehasonlítása a déli és keleti tagállamokban;

(2) az állami támogatások és a Strukturális Alapok haszonélvező cégeinek azonosítása és támogatott tevékenységeik hozzáadott értékének megállapítása;

(3) a keleti és déli országcsoport közötti gazdaságpolitikai különbségek feltérképezése a magas hozzáadott értékre vonatkozóan

(4) a magas hozzáadott értékű tevékenységek támogatásának szintje és a kivitel hozzáadott értéke közötti kapcsolat vizsgálata, valamint

(5) a támogatások regionális (NUTS2-es szintű) eloszlásának elemzése.

Kutatás időtartama: 2020. november 1. – 2023. október 31.

Kutatásvezető: Medve-Bálint Gergő

Résztvevő kutatók:

Éltető Andrea

Barczikay Tamás

Máté Ákos

Szijártó Norbert