VÁLSÁG, VÁLASZ, VÁLTOZÁS

A kutatás rövid neve

VÁLSÁG, VÁLASZ, VÁLTOZÁS

A kutatás teljes neve

Változások, Válságok, Válaszok. A helyi szociális ellátórendszerek alkalmazkodása Európa peremországaiban

A kutatás rövid leírása

A kutatás azon államokra irányul, amelyek korábbi periférikus helyzetüket leküzdve Európa centrumához közeledtek, de nem rendelkeznek jelentős nyersanyag-, ill. energiaexporttal. Fejlődésüket a humánberuházások alapozták meg, s a közelmúltbeli és korábbi válságokra is a LOSS területén hatékonyan, kreatívan tudtak reagálni. A kutatás jelenleg Finnországban, Csehországban, Ausztriában és hazánkban zajlik.

A kutatás időtartama

2012-2015

A kutatás jellege

Nemzetközi

Projektvezető

Bódi Ferenc

Kutatásvezető

Bódi Ferenc

Részt vevő kutatók

Fekete Attila

Külső kutatók

Prof. Dr. Thomas R. Lawson, igazgató, Louisvillei Egyetem, USA
Dr. Csatári Bálint, geográfus
Dr. Vigvári András, tudományos főmunkatárs, Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet
Dr. Fábián Gergely, dékán, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Dr. Fónai Mihály, Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar
Dr. Kósa Zsigmond, tanszékvezető, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Dr. Szarvák Tibor egyetemi docens, tanszékvezető, SZIE-ABK

Honlap

http://politologia.tk.mta.hu/valsag-valasz-valtozas

Kapcsolat

bodi.ferenc@tk.mta.hu

Intézményi partner

Debreceni Egyetem

Külső támogató

OTKA, 80667. sz. szerződés

Leírás

A nemzetközi síkra kitekintő összehasonlító retrospektív vizsgálat olyan országok régióit veti össze, amelyek között több közös vonás volt: korábban Európa ütköző zónájában semleges országok voltak (Finnország, Ausztria), vagy épp a Kelet-Közép-Európa volt szocialista államainak kötelékéből szakadtak ki (Csehszlovákia, Magyarország). Ma azonban több különbség található bennük, mint korábban. Mind az öt országra és régióra elmondható, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős változáson mentek át: változott környezetük, gazdaságuk, ötből háromban politikai rendszer is változott, s négyben jelentős gazdasági krízis miatt komoly foglalkoztatási gondok léptek fel.

A vizsgált országokban a '90-es években a társadalmi kihívásokra eltérő formában reagáltak a helyi szociális ellátórendszerek is, ennek következtében a mában jelen levő válságra is eltérő módon készültek fel. Vizsgálatunk fő kérdése, hogy a korábbi döntések mennyiben segítik a jelen társadalmi gondjainak feldolgozását, megoldását, vannak-e jó megoldások, főleg olyanok, amelyek helyben keletkeztek?

A kutatás egy 1993-tól folyamatosan együttműködő és együttdolgozó csapat kezdeményezése (LOSS Project), amely része egy átfogó nemzetközi tudományos együttműködésnek, amelynek kialakult módszertana van. Ötvözi a helyi empíria és átfogó rendszerelméletek együttes alkalmazását. A kutatás eredményét közvetlenül hasznosítja minden egyes tag saját államán belül annak felsőoktatásában, MA ás PhD szinten egyaránt.

A várható eredményeket oktatási anyagokban, két tanulmánykötetben (magyar, angol és zárókötetet német nyelven is), valamint számos, a kutatók anyanyelvén - cseh, finn, magyar, német, szlovák - lektorált szakcikkben kívánjuk közzétenni, és az interneten - két online konferencia keretében - elérhető formában közölni. A pályázott kutatás költségvetése a magyarországi empirikus vizsgálatra szorítkozik.

 

Crises Reform Change Conference, 2013. december 9-10 anyagai itt, itt, itt, itt és itt tölthetők le. A konferencia programja itt, meghívója itt található. 

 

A helyi szociális ellátórendszer című könyv letölthető teljes egészében innen.