VEZETÉS ÉS DEMOKRÁCIA

A kutatás rövid neve

VEZETÉS ÉS DEMOKRÁCIA

A kutatás teljes neve

A politikai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben

A kutatás rövid leírása

A kutatás politikaelméleti síkon a politikai vezetés fogalmával, egy speciálisabb demokráciaelméleti síkon a politikai vezetés és a képviseleti demokrácia viszonyával foglalkozik.

A kutatás időtartama

2008-2012

A kutatás jellege

Egyéni

Minőségbiztosítás

Osztály-, illetve intézeti viták, nemzetközi konferenciák, referált folyóirat-publikációk

Kutatásvezető

Körösényi András

Kapcsolat

korosenyi.andras@tk.mta.hu

Külső támogató

OTKA-K 72656 (4.900.000 Ft)

Leírás

A politikai vezetés periférikus helyet foglal el a képviseleti demokrácia kanonikus elméletében. A kutatás a politikai vezetés problémáját kívánja a demokráciaelmélet keretei között teoretikusan megragadni. A kutatás fő célja a schumpeteri kompetitív demokrácia-elmélet egy szkeptikus olvasatának kibontása.
Egyik hipotézise az, hogy a vezetés demokrácia-elméleten belüli negligált helyzetének a magyarázata szorosan összefügg a politikusok és szavazók képességeivel, tudásával kapcsolatos eltérő episztemológiai és antropológiai előfeltevésekkel.
A kutatás második hipotézise szerint minél realistábban - vagy másképpen:  pesszimistábban - tekintünk az állampolgárok politikai kompetenciájára, azaz minél nagyobb információs, motivációs és kompetencia-aszimmetriát tételezünk fel a politikai vezetők javára az állampolgárokkal szemben, annál távolabb kerülünk a mandátum- és az elszámoltatás-elmélettől, és egyidejűleg annál közelebb kerülünk a Weber vezérdemokrácia-, illetve Schumpeter kompetitívdemokrácia-elméletéhez.
A kutatás harmadik hipotézise az, hogy a demokrácia paradigmáján belül maradva a politikai vezetés problémája teoretikusan a képviselet klasszikus felfogásai közül (Pitkin 1967) a felhatalmazás-elmélettel ragadható meg leginkább.

Publikációk a projekt keretében:

Toward leader Democracy (co-author: Jan Pakulski), London, New York, Delhi: Anthem Press (2012). 1-181.

ő
Monopolistic Competition, Auction and Authorization. A Schumpeterian View of Leadership and the Political Market. Historical Social Research / Historische Sozialforschung,  2012/1. 57-72.
lk

A politika mint konstitutív. Carl Schmitt hozzájárulása a politikai meghatározásához. Századvég, Új folyam, 2011/2. 3-24.
él

Innovative leadership and the politics of disequilibrium: A Schumpeterian account of the role of leadership. Working Papers in Political Science, 2011/5. MTA Politikatudományi Intézet (Institute for Political Sciences, HAS). http://www.mtapti.hu/pdf/wp_korosenyi.pdf

,..-lé
“Beyond the Happy Democratic Elitism Consensus” in Heinrich Best and John Higley (eds.): Democratic Elitism Reconsidered. Leiden and Boston: Brill Publishers, 2010. 43-61. http://www.brill.nl/democratic-elitism
lkl
Stuck in Escher’s staircase: Leadership, manipulation and democracy. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (ÖZP) 2010 H. 3., 289–302. http://www.oezp.at/pdfs/2010-3-3-Korosenyi.pdf
lél
Escher lépcsőin: Vezetés, manipuláció és demokrácia. Századvég, Új folyam, 2009/4., 3-24.
kljk
Beyond the Happy Consensus about Democratic Elitism. Comparative Sociology 2009. 364-382.
http://www.ingentaconnect.com/content/brill/comps/2009/00000008/00000003/art00003
klllj
„A népszavazások és a képviseleti demokrácia viszonya”, in Enyedi Zsolt (szerk.): A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és  nagyvilágban. Budapest: Demokrácia Kutatások Alapítvány, Századvég, 2009. 37-62.
kll
Lehangoló tudomány, vagy a politika művészete? Vezetés, manipuláció és demokrácia. Politikatudományi Szemle, 2009/3. 33-56.