Demokrácia az identitáspolitika korában

Demokrácia az identitáspolitika korában

A demokrácia realista-elmélete felé

(NKFI projektszám: K-142410)

 

Kutatás rövid leírása

Nő a szakadék a normatív demokráciaelméletek által adott politikakép és az empirikus valóság között. Az empirikus politika- és a viselkedéstudományi kutatások eredményei nem támasztják alá a normatív elméletek által kínált képet (állampolgárok egyenlősége, racionalitása, a hatalmi viszonyok bottom-up jellege). Az ember nagymértékben emocionális, konformista, nem-racionális lény, és így az állampolgár is. A demokrácia kortárs elméletei nem képesek a liberális demokráciát aláásó politikai trendeket megragadni, és kudarcot vallanak a demokrácia empirikus és normatív dimenziója közti viszony megfelelő kezelésében. A kutatás kiinduló hipotézise szerint a létező elméletekkel nem az a probléma, hogy normatívak, hanem hogy idealisztikusak vagy illuzionisták, és áthidalhatatlan szakadékot hagynak a normatív teoretizálás és az empirikus kutatási eredmények között. Fő célunk ezért a demokráciaelméleteknek az empirikus politikatudományhoz történő visszacsatolása. Kiinduló hipotézisünk, hogy a liberális demokrácia mai válságának megértéséhez az elméletalkotásban szakításra van szükség a – schumpeteri értelemben vett – klasszikus demokráciaelméletek empirikus, ontológiai és episztemológiai előfeltevéseivel. Ahhoz, hogy megérthessük az identitáspolitika-korának politikai folyamatait, olyan elméletre van szükségünk, amely mind a deskriptív minimalizmus, mind pedig az idealista elmélet illúzióit elkerüli.

Kutatás időtartama: 2022-2026

KutatásvezetőKörösényi András

Résztvevő kutatókIllés GáborGyulai AttilaPatkós VeronikaBenedek István és Plesz Bendegúz

Publikációk:

Illés, Gábor & András Körösényi (2023) The touch of the leader: representation and responsiveness in plebiscitary leader democracy, Distinktion: Journal of Social Theory, DOI: 10.1080/1600910X.2023.2220086

Plesz, Bendegúz and András Körösényi (2024): „The opportunities and constraints of successful heresthetical strategies: Attitudes, identities and the framing of the Russian-Ukrainian war in Hungary”. (forthcoming)

Körösényi, András (2024): The anchor model of democracy: competition, heresthetics, and identity politics. (under review)