Magyar Politikatudományi Társaság éves közgyűlése

   2020. december 4. 9:00 - 2020. december 4. 12:00

Magyar Politikatudományi Társaság éves közgyűlése

Magyar Politikatudományi Társaság jövő pénteken, azaz 2020. december 4-én tartja éves rendes közgyűlését.

A 2020. évi LVIII. törvény - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 106 § (1) alapján az ülést online módon, Zoom konferencia keretében tartjuk meg.

A hivatkozott jogszabályi háttér:

106. § (1) A jogi személy döntéshozó szervének (egyesület közgyűlése is)

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, vagy

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a döntéshozó szerv ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett. Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen megjelennek.

(3) Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a döntéshozó szerv határozathozatalára az (1) bekezdés b) pontja szerinti módon nem kerülhet sor.”

A közgyűlésen szavazati joggal az a tagtárs vehet részt, akinek a tagsági jogviszonya aktív, tagdíja rendezett.

Tervezett napirend:

9.00 első összehívás. A határozatképesség megállapítása.

Join Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/98000292738?pwd=bXE1ZDlEK0FPQWNFa05MTjkvZHdLdz09

Meeting ID: 980 0029 2738

Passcode: 562796

Ha a közgyűlés nem határozatképes, az ülés változatlan napirendi pontokkal, 10.00-kor kerül összehívásra.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98335720974?pwd=a1drTDY5NEVzY1NDS253b3hrNGZ6QT09

Meeting ID: 983 3572 0974

Passcode: 790107

9.00/10.00 Az elnök rövid köszöntője

9.05/10.05–9.15/10.15 A főtitkár éves beszámolója. Határozathozatal nyílt, többségi szavazással.

9.15/10.15. a 2020. évi Bibó Emlékdíjas kihirdetése. Rendhagyó módon az előadásra a következő, 2021. június elején esedékes, Debrecenben megrendezésre kerülő Vándorgyűlésen kerül sor.

9.20/10.20. A 2019. évi legjobb publikációjáért járó Kolnai Aurél Díj virtuális átadása, a díjazott előadása.

9.50/10.50. Kérdések, hozzászólások.

10.00/11.00. Az ülés bezárása.