Események

A társadalomelmélet alapkérdései - konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

2022. november 3. - 2022. november 4.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kormányzástani és Közpolitikai Tanszéke, az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézete, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpontja könyvbemutatóval egybekötött tudományos konferenciát szervez a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, melynek irányadó problémafelvetését, közös kritikai vizsgálatra ajánlott tematikáját Szabó Márton háromkötetes Társadalompoétika: A retorika, a nyelvészet és irodalomelmélet társadalomtudományi státusa című monográfiája szolgáltatja. A rendezvény időpontja: 2022. november 3-4. (csütörtök, péntek)