Medve-Bálint Gergő intézeti előadása

   2021. február 11. 15:00 - 2021. február 11. 16:30

Medve-Bálint Gergő intézeti előadása

"Függő fejlődés: gazdaságfejlesztés a kelet-európai piacgazdaságokban a 2008-as válság után" címmel előadást tart Medve-Bálint Gergő.

Rövid összefoglaló:

A külföldi működőtőkére, mint a gazdasági növekedés motorjára épülő kelet-európai függő piacgazdasági modell kifulladni látszik a 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság után. Ennek egyik oka, hogy a térség fokozatosan veszíti el korábbi versenyelőnyét, az olcsó, szakképzett munkaerőt, amely elsősorban alacsony hozzáadott értékű beruházásokat vonzott. A hangsúly tehát egyre inkább a magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzése felé tolódik el. Az előadás három kelet-európai ország (Lengyelország, Magyarország és Románia) példáján tárja fel azt, hogy ennek az új alapokra helyezett növekedési modellnek a sikeressége mely intézményi és politikai tényezők függvénye országos és regionális szinten. Ezzel együtt az előadás arra is rávilágít, hogy a magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzése a függő piacgazdaság keretei között miért növelheti az egyenlőtlenségeket.

Az esemény Zoom linkje: 

https://zoom.us/j/92994884903?pwd=QVA5Tkg3QXZ6Rm5wL1J5RG1iKyt0dz0