Konferencia az ELTE Filozófia Intézet és a TK Politikatudományi Intézet szervezésében

   2021. október 20. - 2021. október 22.

Konferencia az ELTE Filozófia Intézet és a TK Politikatudományi Intézet szervezésében

John Rawls minden kétséget kizáróan a 20. század egyik – ha nem a – legjelentősebb politikafilozófusa volt, akinek 1971-es Az igazságosság elmélete című korai főműve új lendületet adott az analitikus politikafilozófiájának. A rawlsi életmű meghatározó jelentőségű a XX-XXI. századi politika- és társadalomfilozófia számára, de a kortárs erkölcsfilozófiában is nehezen megkerülhető. Az életmű ugyanakkor filozófiatörténeti kérdéseket is felvet, hiszen az újkori szerződéselméletek örökösének is tekinthető, illetve saját történeti előzményeire önálló műben is reflektál. A kései Rawls pedig az igazságosság és más politikai értékek, elvek metafizikai státuszát és megismerhetőségét érintő, elméleti filozófusok számára is releváns kérdéseket feszeget. 

A Rawls születésének századik, illetve Az igazságosság elmélete megjelenésének ötvenedik évfordulója alkalmából szervezett tanácskozás témája a Rawls által inspirált filozófiai viták alakulása, illetve a Rawls-kutatás fejleményei az elmúlt évtizedekben, és ezek relevanciája a kelet-közép európai régióban.

Időpont: 2021. október 20. - 2021. október 22.

Helyszín: I. épület, 113-as terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

A teljes program leírás megtekinthető itt