Politikaelméleti és Eszmetörténeti Éves Konferencia 2021

   2021. november 22.

Politikaelméleti és Eszmetörténeti Éves Konferencia 2021

POLITIKAI KÖZÖSSÉG ÉS KOLLEKTÍV IDENTITÁS

4. ÉVES POLITIKAELMÉLETI ÉS ESZMETÖRTÉNETI KONFERENCIA

 

Tudományos konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának Molnár Tamás Kutatóintézete, Politika és Államelméleti Kutatóintézete és az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Politikatudományi Intézete szervezésében.

Időpont: 2021. november 22. 9:00-17:00

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083, Budapest, Ludovika tér 1. Ludovika főépület, Zrínyi terem


Program:

9:00–9:10 A konferencia megnyitása
 

Első szekció: A kollektív identitások alapmintázatai a magyar politikai gondolkodásban Levezető elnök: Lajtai L. László

9:10–9:30 Petneházi Gábor: Végzetes hiány és kettősség: A politikai közösség és kollektív identitás mintázatai Magyarországon a 16. század második felében 9:30–9:50 Zászkaliczky Márton: A választott nemzettudat 16. századi gyökereiről: Avagy beszélhetünk-e politikai diskurzusról egy töredékes szöveghagyomány és annak kaotikus fogalomhasználata esetén?

9:50–10:10 Nagy Ágoston: A rendi politikai közösség és a honvédelmi kötelezettségek viszonya az 1808-as diéta nemesi felkelés szabályozásáról szóló vitáiban

10:10–10:30 Tóth Kálmán: Báró Eötvös József az európai politikai közösség alapértékeiről

10:30–10:50 Vita

10:50–11:00 Kávészünet

11:00–11:20 Könyvbemutató: Klasszikus és modern republikanizmusok – Eszmetörténeti tanulmányok, szerk. Nagy Ágoston & Pap Milán (Bp., Ráció, 2021) A kötetet bemutatja: Hörcher Ferenc


Második szekció: A biztonság szerepe a politikai közösségépítésben

Levezető elnök: Hőnich Henrik

11:20–11:40 Székely Tamás: A securitastól a szekuritizációig – A biztonság, mint identitásformáló erő

11:40–12:00 Csernus-Lukács Szilveszter: Veszélyben a politikai nemzet? A Vlad - Darányi vita a telepítésekről biztonságpolitikai megközelítésben 12:00–12:20 Koroncai András: Polgárháború és politikai közösség 12:20–12:40 Vita

12:40–13:20 Ebédszünet

 

Harmadik szekció: Befogadás és kizárás Levezető elnök: Novák Attila 13:20–13:40 Újlaki Anna: A kizárás és a politikai normativitás 13:40–14:00 Dömők Csilla: Európa - Az egység és identitás története 14:00–14:20 Kiss Balázs: A honos népcsoporttá nyilvánítás elméleti kérdései és gyakorlata Magyarországon

14:20–14:40 Bíró Ákos: Anarchizmus mint jogállam

14:40–15:00 Vita

14:30–14:40 Kávészünet
 

Negyedik szekció: Az identitás politikai problémái Levezető elnök: Gyulai Attila

14:40–15:00 Mráz Attila: Választási kvóták, politikai egyenlőség és átpolitizált identitások

15:00–15:20 Körösényi András: Identitáspolitika és demokrácia: implikációk a liberális és plebiszciter demokráciaelmélet számára

15:20–15:40 Pap Milán: Identitáspolitika, semlegesség, politikai kultúra 15:40–16:00? Tóth Szilárd János: Republikánusok a hazafiság és világpolgárság között

16:00–16:20 A konferencia zárása, vita

 

A konferencián való részvétel regisztrációhoz és védettségi igazolvány felmutatásához kötött.

Regisztrációra az alábbi linken keresztül van lehetőség:  https://ludevent.uni-nke.hu/event/1422/

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézete és a Politika- és Államelméleti Kutatóintézete, illetve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Politikatudományi Intézete Politikai közösség és kollektív identitás címmel szervezi meg immár negyedik éves politikaelméleti és eszmetörténeti konferenciáját. Az eseményre a szervezők várják a politikai eszmetörténet, politika- és társadalomelmélet és politikai filozófia területén tevékenykedő kutatók jelentkezését.

A politikai közösség problémája több mint két és félezer éve áll a politikai gondolkodás középpontjában. A politikai közösség által teremtett jó rend meghatározása az elmúlt évezredekben ugyanúgy foglalkoztatta a politikai irodalom szerzőit, mint a politikai közösség határainak kérdése, a részvétel és a kizárás problémája. Ezzel szinte egyidős a politikai közösség alapját képező kollektív identitás megfogalmazásának eszmetörténete. Bár a kollektív identitást sok szempontból és oldalról lehet elemezni, leginkább akkor találhatjuk a viták középpontjában, ha a politikai cselekvés alapját nyújtja. A kollektív identitás megteremthet, megerősíthet és dominálhat egy politikai közösséget, ugyanakkor szét is feszítheti, felbomlaszthatja azokat a kereteket, amelyekben a politikai közösség addig létezett. Sőt, a kollektív identitás olyan eszmei alapokat képes teremteni, amelyek alapvetően változtatják meg egy politikai közösség értékrendszerét, világnézetét, közgondolkodását. 

Konferenciánk így a politikai közösség és a kollektív identitás problémáját kívánja körüljárni, mind az (eszme)történeti példák, mind a kortárs elméleti megközelítések segítségével.

Elsősorban a következő problémák kapcsán várjuk a jelentkezők témajavaslatait:

- a közösség és a rend víziói

- identitásmintázatok és történeti alakváltozatok

- lokális, regionális, nemzeti és globális perspektívák, illetve ezek egymáshoz való viszonya

- közösség határai: befogadás és kizárás

- szellemi és fizikai határkonstrukciók

- a politikai közösségek belső tagolódása (rendek, osztályok, elitek és tömegek, politikai értékválasztások)

- konszenzus, kooperáció, konfliktus

- politika kötelesség, lojalitás és ellenállás

- nemzeti ideológia és civil vallás

- jogi-alkotmányos és kulturális keretek

- a politikai közösségek alapértékei, jogi és társadalmi normavilága

- a politikai közösségek eredetének narratívái: mítoszok, jogi fikciók, történeti elbeszélések

- politikai közösségek és politikai kultúrák

- politikai közösség és politikai szocializáció

A konferencia célja továbbra is, hogy fórumot teremtsen a hazai eszmetörténet és politikaelmélet kutatóinak, ezért fiatal kutatók jelentkezését is szívesen vesszük.