Politika és politikatudomány: korszakváltás?

   2022. június 9. 9:00 - 2022. június 10. 18:00

Politika és politikatudomány: korszakváltás?

A Magyar Politikatudományi Társaság XXVII. Vándorgyűlése Székesfehérvár, 2022. június 9-10. Budapesti Corvinus Egyetem

Az alapításának idén negyvenedik évfordulójához érkező Magyar Politikatudományi Társaság XXVII. Vándorgyűlésére a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári campusán kerül sor. A Vándorgyűlés központi témája a 2022. évi hazai országgyűlési választás és az azt körülvevő korszakos átalakulás, de a Társaság elmúlt kerek négy évtizede a magyar politikatudomány helyzetével való számvetésre is alkalmat ad.

A magyar választás tágabb környezetében számos jel utal arra, hogy nem alaptalan nagyobb horderejű változásokról beszélni. A politikatudomány éppen csak elkezdte felmérni a pandémia jelentette globális hatásokat, amikor az ukrajnai háború egy újabb válságot teremtett, gyökeresen megváltoztatva a hazai választás körülményeit is. Az európai országok közeli választásainak trendjeiből az is látható, hogy mind a baloldal erőviszonyai, mind a jobboldal hangsúlyai változóban vannak. Általánosságban is egyre inkább jellemző, hogy a választásoknak nem csupán a kormányzás iránya, hanem a rezsimek fennállása is tétjévé válik, miközben a demokrácia határai, mint mindig, vitatottak, a határviták pedig korszakos jelentőségűnek látszanak. Vajon valóban van-e korszakos jelentősége, világosan megragadható iránya az intézmények és a politikai vezetők kapcsolatát jellemző elmozdulásnak? Fontosabbá válnak-e a politika alakításában a képviseleti intézményeken túli mozgalmak? Milyen választ ad az Európai Unió a korszakváltásra, és egyáltalán az uniótól vagy a tagállamoktól érkezik-e ez a válasz? Vajon az erősödő politikai polarizáció immár nem csupán a politikai cselekvők gyakorlatára, de a mind konfliktusosabbá váló eszmékre is kiterjed? Végül, az egyre erősebben konfliktusosnak látszó nemzetközi környezet a belpolitikákra is hasonló hatást gyakorol?

A konferencia idején már látható és megvitatható lesz, hogy milyen értelemben illeszkedik ezen átfogó trendekhez a hazai országgyűlési választás eredménye. A konferencia szervezői várják az előadásokat a választói magatartás, a kampány, a választási rendszer működése kapcsán, de a konferencia szívesen fogad minden olyan eladást, amely a hazai és nemzetközi trendek politikai, történeti, gazdasági, globális szempontú megközelítésére vállalkozik, és a korszakváltás problémájában is tágabb perspektívát kínál. Ennek mentén és hagyományaihoz híven a Vándorgyűlés teret kínál a hazai politikatudományi kutatások szélesebb köre számára.

Szekciók listája
1. Európai Unió, nemzetközi viszonyok, átalakulások (Arató Krisztina)
2. Merre tovább politikatudomány? (Balogh László Levente)
3. Közpolitika és kormányzás válságok idején / Public Policy and Governance in Crisis Periods (Bartha Attila)
4. Új idők, új szerepek? Fókuszban a civil társadalom (Glied Viktor)
5. Pártok és pártrendszerek (Horváth Attila)
6. Politikai rezsimek (Illés Gábor)
7. Politics, elections, transformations in Europe (Koller Boglárka)
8. Kampányok, korszakok, trendek a politikai kommunikációban (Merkovity Norbert)
9. Vezetők és elitek: a választási verseny kulcsfigurái és a politikai változások mozgatórugói? (Metz Rudolf)
10. Politikai intézmények – korszakváltás közben vagy után? (Smuk Péter)
11. Választás a háború árnyékában: közvélemény, választások és azok hatásai (Szabó Andrea)
12. Politikaelmélet egy drámaian változó világban (Szűcs Zoltán Gábor)

Jelentkezési információk
A Vándorgyűlésre a szervezők magyar nyelvű előadásokat és teljes paneleket, valamint angol nyelvű előadásokat és paneleket várnak a meghirdetett szekciók szerint.

Jelentkezési határidő: 2022. április 19.

Jelentkezni a kiválasztott szekció vezetőjének küldött e-mailben (lásd a PDF-t) lehet, amely tartalmazza:

- az előadó nevét és affiliációját;
- az előadás címét;
- legfeljebb 2000 leütéses összefoglalóját.

 

Szervezőbizottság:
Ványi Éva (BCE); Gyulai Attila (TK PTI; BCE); Novák Anna (BCE); Mácsai Soma (BCE); Dobos Gábor (TK PTI; NKE)
 

Részletek: [PDF]