A társadalomelmélet alapkérdései - konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

   2022. november 3. 9:00 - 2022. november 4. 16:00

A társadalomelmélet alapkérdései - konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A TÁRSADALOMELMÉLET ALAPKÉRDÉSEI I.

Társadalompoétika és társadalomelmélet

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kormányzástani és Közpolitikai Tanszéke, az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézete, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpontja könyvbemutatóval egybekötött tudományos konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk. A konferencia irányadó problémafelvetését, közös kritikai vizsgálatra ajánlott tematikáját Szabó Márton háromkötetes Társadalompoétika: A retorika, a nyelvészet és irodalomelmélet társadalomtudományi státusa című monográfiája szolgáltatja. A könyv azt a nézetet képviseli, hogy a humaniórák diszciplínái nem puszta szövegtanok, hanem meghatározó módon képesek hozzájárulni a társadalom adekvát tudományos felfogásához, mégpedig összességében és egészében. A Társadalompoétika új társadalomelmélet lehetőségét körvonalazza, amely kiemelkedően fontos javaslat és kihívás a társadalomtudományok számára.

A rendezvény időpontja: 2022. november 3-4. (csütörtök, péntek)

A rendezvény helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Széchenyi díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2., Főépület, I. emelet) (Mindkét napon!)

A rendezvény szervezői: NKE ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék;

Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet; ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont

PROGRAM

November 3., csütörtök

9:30 – 9:35 Deli Gergely (rektor, NKE): Köszöntő

9:35 – 9:40 Szabó Andrea (igazgató, ELKH TK PTI): Köszöntő

A Társadalompoétika státusa

(Moderátor: Gyulai Attila)

9:40 – 10:00 Cs. Kiss Lajos: A Társadalompoétika alapvetései

10:00 – 10:20 Hörcher Ferenc: Szabó Márton új tudománya – Vico, Grassi és a hiányzó Gadamer

10:20 – 10:40 Ropolyi László: Filozófiai megjegyzések a Társadalompoétika kapcsán

10:40 – 11:00 Csepeli György: Az értékek ébresztése és a Társadalompoétika

11:00 – 11:20 Sík Domonkos: A poiesis autonómiája – a társadalmi struktúrák és a diszkurzív lehetőségterek kölcsönhatása

11:20 – 11:40 Kérdések, hozzászólások

11:40 – 13:00 Ebéd- és kávészünet

Retorikai megközelítések a Társadalompoétikában

(Moderátor: Pongrácz Alex)

13:00 – 13:20 Kiss Lajos András: Értelem és érzelem a politikai argumentációban: Gondolatok a Társadalompoétika Retorika című kötetéről

13:20 – 13:40 Hidas Zoltán: Elmondani a társadalmat

13:40 – 14:00 Pál Gábor: Erőszak és retorika. Johnstone felvetései és néhány további koncepció

14:00 – 14:20 Gyulai Attila: Paul de Man politikai retorikái

14:20 – 14:45 Kérdések, hozzászólások

14:45 – 15:00 Kávészünet

15:20 – 16:40 Beszélgetés Szabó Mártonnal. Beszélgetőtárs: Cs. Kiss Lajos.

November 4., péntek

Szövegvalóság és társadalomelmélet

(Moderátor: Pál Gábor)

9:00 – 9:20 Balogh László Levente: A politolingvisztika lehetősége

9:20 – 9:40 Horváth Szilvia: A beszéd társadalmi és politikai státusza: Reflexiók Arisztotelészre

9:40 – 10:00 Aczél Petra: Nagy és kis retorikák után: Egy mélyebb felfogás felé

10:00 – 10:20 Gallasy Magdolna: Írott szövegvilág és társadalmi valóság kapcsolódásai a diakróniában

10:20 – 10:40 Balázs Zoltán: A két teremtéstörténet és a politikaelmélet

10:40 – 11:00 Pléh Csaba: Korreferátum

11:00 – 11:15 Kérdések, hozzászólások

11:15 – 12:00 Ebéd- és kávészünet

Inspirációk, elemzések

(Moderátor: Cs. Kiss Lajos)

12:00 – 12:20 Fogarasi György: A nép figyelme: korolláriumok egy eljövendő arcpoétikához

12:20 – 12:40 Gángó Gábor: A magyar irodalom politikai gazdaságtanához: Eötvös József közgazdasági nézetei

12:40 – 13:00 Loboczky János: A történelem megértése és értelmezése – Gadamer, H. White, Gyáni Gábor

13:00 – 13:20 Kevevári István: Jacques Derrida „politikai fordulatának” kontinuus jellegéről

13:20 – 13:40 Kérdések, hozzászólások

13:40 A konferencia zárása

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk:

Dr. habil. Kaiser Tamás

tanszékvezető

NKE ÁNTK, Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék

 

Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

egyetemi tanár, kutatóprofesszor

NKE ÁNTK, Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék

 

Dr. Boda Zsolt, DSc

főigazgató

ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont