Speaker Series: Buzogány Áron

   2023. szeptember 28. 13:00 - 2023. szeptember 28. 14:00

Speaker Series: Buzogány Áron

A Speaker Series előadássorozat következő vendége Buzogány Áron (TK PTI) az alábbi előadással:

Civil society in rougher neighborhoods: (Non-Central) Eastern Europe and Northern Africa

Bár aránylag sokat tudunk már a civil társadalom szűkülő mozgásteréről Közép-Kelet Európában, kevés a kitekintés más régiókra, ahol részben hasonló, részben viszont alapjaiban különböző folyamatoknak lehetünk a tanúi. Az MTA  vendégkutatói program keretében folytatott kutatásom az Európai Unió szomszédságpolitikájának regionális keretében vizsgálja a civil szervezetek politikai és társadalmi szerepét at EU-t környező 12 kelet-európai, valamint közelkeleti és észak-afrikai államban. A többéves kutatás arra keresi a választ, hogy a civil társadalom hogyan tudja befolyásolni a közpolitikát hibrid politikai rendszerekben, és fordítva, hogyan alakítja át a civil társadalmat a politikai folyamatban való részvétel. A kutatás keretében egyrészt nagymintás szervezeti felmérés készül a civil társadalom szervezeti struktúráiról, tevékenységi ágazatairól, stratégiáiról és finanszírozásáról, valamint esetleges részvételükről politikai folyamatokban és (nemzetközi) hálózatokban. Másrészt kvalitatív kutatást folytatunk két észak-afrikai (Marokkó, Tunézia) és két kaukázusi országban (Grúzia, Örményország), ahol több közpolitikai szektoron (mezőgazdaság/energia/migráció) belül foglalkozunk a civilek szerepével. Ezen kívül az ukrajnai háború kapcsán több kisebb ad-hoc kutatás készül a project keretében, melyek többek között a geopolitikai percepciók valamint a civil szféra gyors változását mutatják a kutatott régiókban. Az előadás betekintést nyújt a kutatás több témakörébe és kísérletet tesz egy hosszú távú, regionálisan is összehasonlító kutatóprogram alapjainak a felvázolására.