Tanulmányok a Iustum Aequum Salutare folyóiratban

A Iustum Aequum Salutare c. jogelméleti folyóirat 2013/2. számában megjelent BODA ZSOLT Some notes on fairness, trust and good governance (pp. 9-19), valamint HAJNAL GYÖRGY és PÁL GÁBOR Some reflections on the Hungarian discourse of (good) governance (pp. 95-105) című tanulmánya.