Politikatudományi Szemle 2015/1. száma megjelent

Megjelent a Politikatudományi Szemle legújabb száma. A lapban intézetünk több munkatársának írása is megtalálható: Papp Zsófia a helyi ügyek képviseletéről, Illés Gábor Thuküdidész politikaelméletéről, Bartha Attila az elmúlt évek egyik legfontosabb politikatudományi könyvéről írt.

PARLAMENTI MUNKA

Papp Zsófia: Helyi témájú írásbeli kérdések a Magyar Parlamentben.
A választási rendszerhez köthető karrierváltozók szerepe a helyi ügyek képviseletében ¦ 7-29. pp.

FÉKEK ÉS ELLENSÚLYOK

Szente Zoltán: Az alkotmánybírák politikai orientációi Magyarországon 2010–2014 ¦ 31-57. pp.

Bajomi-Lázár Péter: A média gyarmatosítása.
Miért tartják egyes közép- és kelet-európai kormányok tiszteletben a sajtó szabadságát – és mások miért nem? ¦ 58-83. pp.

AZ ÖREGEDÉS POLITIKATUDOMÁNYA

Miklós Nóra–Pálinkás Réka: Ideológia és érték a budapesti nyugdíjasok gondolkodásában ¦ 85-100. pp.

POLITIKAELMÉLET

Illés Gábor: Thuküdidész és a politikai realizmus ¦ 111-133. pp.

KITEKINTŐ

Nagy Levente: Arányossági számítások Kanada választási rendszerében ¦ 135-160. pp.

RECENZIÓ

Bartha Attila: Politikai választások, percepciók és társadalmi víziók – kapitalista fejlődési típusok az Európai Unió keleti tagállamaiban (Dorothee Bohle–Greskovits Béla: Capitalist Diversity on Europe’s Periphery) ¦ 161-167. pp.

Domonkos Endre: Az EU válságkezelése és gazdasági kormányzása más szemszögből (Xavier Vence: Crisis y fracaso de la Unión Europea
neoliberal: una alternativa soberanista y democrática) ¦ 168-176. pp.