A Politikatudományi Szemle 2015/2. száma

A Politikatudományi Szemle 2015/2. számának tartalomjegyzéke:

 

KOLNAI-DÍJ

Sebők Miklós: A képviseleti demokrácia megbízó-ügynök elméleti modellje ¦ 7-26. pp.

 

POLITIKAI VEZETÉS

Körösényi András–Patkós Veronika: Liberális és illiberális populizmus: Berlusconi és Orbán politikai vezetése ¦ 29-55. pp.

 

IDENTITÁS ÉS KÖZÖSSÉG

Kiss Balázs: Politikai közösség kilencven perc alatt. Identitásváltások kognitív, értékelő és érzelmi dinamikája ¦ 57-89. pp.

 

EURÓPAI KÉPVISELŐK

Bíró-Nagy András: Közép-európai EP-képviselők és szerepeik. Viselkedési stratégiák az Európai Parlamentben ¦ 91-121. pp.

 

VITA

Löffler Tibor: Megjegyzések a konzervatív jogpolitika és a „büntető populizmus” kapcsolatáról ¦ 123-134. pp.

Bartha Attila és Szabó Gabriella: Kritikus olvasat vagy egy új kutatási irány vázlata? Válasz Löffler Tibornak ¦ 135-141. pp.

 

RECENZIÓK

Mikó Melinda: Változatok az integrációra: Jacques Delors Európája

(Jacques Delors: Az új európai összhang.) ¦ 143-151. pp.

Bischof Péter: Egy idealista föderalista kritikája a realista „Merkiavelli” jelenségről

(Ulrich Beck: A német Európa: Új hatalmi térségek a válság jegyében.) ¦ 152-160. pp.