Politológus Doktoranduszok Konferencia kerül megrendezésre 2015. november 27-én!

K O N F E R E N C I A F E L H Í V Á S

Hagyományteremtő céllal szeretnénk megrendezni a Politológus Doktoranduszok Konferenciáját a politikatudomány és az azzal határos diszciplínák területén kutató doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és doktori képzésre készülő mesterszakos hallgatók számára, akik lehetőséget kapnának kutatásuk vagy elért kutatási eredményeik bemutatására.

A konferencia időpontja: 2015. november 27.

Helyszíne: BCE TK (Budapest, Fővám tér 8, 1093 C épület)

Befogadó intézmény: BCE Politikatudományi Doktori Iskola

Társszervező: Magyar Politikatudományi Társaság

Támogató: MTA TK Politikatudományi Intézet

Az előadások nyelve: magyar

Plenáris előadást tart: Lánczi András, egyetemi tanár, belső törzstag, a doktori iskola vezetője

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE 2015. SZEPTEMBER 30.

Jelentkezni húsz perces előadások megtartására lehet. A beérkezett absztraktok szakmai lektorálását követően kerül kiválasztásra az előadók köre. Mivel az előadásokat minden esetben tíz perces korreferensi vitaindítók követik, a jelentkezőknek az előadás szöveges változatát (tanulmány, kutatási terv) szövegét is rendelkezésre kell bocsátaniuk a megadott határidőig.

A következő témákban várjuk az absztraktokat, amelyek kapcsolódnak a hallgatók (doktori) kutatásához:

  • Politikai elmélet, politikai filozófia
  • Politikai intézmények (pártok, pártrendszerek, társadalmi mozgalmak, törvényhozás, kormányzat)
  • Politikai elit, politikai vezetés
  • Politikai folyamatok, politikai cselekvés
  • Közpolitika
  • Nemzetközi politika, Európa Unió
  • Politikai kommunikáció
  • Helyi önkormányzatok, helyi politika

Az absztraktokat az alábbi email-címre kérjük elküldeni: pdkonferencia@gmail.com

FONTOSABB DÁTUMOK

2015. szeptember 30.

A regisztráció és az absztraktok leadásának a határideje

2015. október 11.

A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról

2015. október 20.

A regisztrációs díj befizetésének ideje.

2015. október 31.

Az előadás szöveges változatának benyújtási határideje

2015. november 27.

Konferencia

 

RÉSZTVÉTELI DÍJAK

Regisztrációs díj: 3000 Ft

A részvételi díjat a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően, 2015. október 20-i az alábbi bankszámlaszámra kérnénk átutalni:

11991102-02102988-00000000 (Erste Bank)

Számlatulajdonos: Magyar Politikatudományi Társaság

Közlemény rovatba: „[Név] PDK 2015”

További információért látogasson el a www.uni-corvinus.hu/index.php?id=52824, www.mptt.hu vagy a http://politologia.tk.mta.hu/esemenyek weboldalakra vagy forduljon bizalommal a konferencia szervezőjéhez: Metz Rudolf (metz.rudolf@tk.mta.hu, +36-30-832- 4736)