A polarizáció évei. Politikai kommunikáció Magyarországon, 1997 – 2006.

Kiss Balázs szerkesztésében megjelent a Politikai Kommunikáció Kutatócsoport „A polarizáció évei. Politikai kommunikáció Magyarországon, 1997 – 2006.” című kötete.

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötet előszava:

„Ez a kötet az MTA TK Politikatudományi Intézetében működő Politikai Kommunikáció Kutatócsoport immár második kötete a „Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990 – 2015” című kutatás keretében; az előző 2016 decemberében jelent meg.

Az egyéves munka eredményeként ehelyütt összesen majdnem 550 oldalon tárgyaljuk az 1997 októberétől 2006 szeptemberének közepéig tartó időszak politikai kommunikációs jellegzetességeit. A két szakaszhatárt hipotetikusan jelöltük ki a kutatás tervezésekor, éspedig azon az alapon, hogy mind a kereskedelmi televíziók elindulása, tehát 1997 októberének eleje, mind pedig az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése, tehát 2006. szeptember 17. olyan jelentős kommunikációs fordulatot hozott, hogy a segítségükkel vághatjuk feldolgozható szeletekre a vizsgált huszonöt évet.

Kötetünk a közbülső állomás azon az úton, amely elvezet az egész negyedszázad egységes szemléletű feldolgozásához. Ugyanakkor kissé visszatekintés is, ugyanis a 2016-os kiadványunk nem tartalmazta a liberális politikai közösség 1997-ig tartó időszakban felmutatott kommunikációs jellegzetességeiről szóló tanulmányt; ezt most pótoljuk, mégpedig a kötet utolsó darabjaként. Előtte a módszert bemutató fejezetet követően politikai erősorrendben szerepelnek az egyes politikai közösségek: ezért először a leghosszabb ideig kormányon levő baloldal szemiotikai konfigurációjáról olvashatnak, mégpedig két tanulmányban, majd a jobbközép következik, mint a második legerősebb politikai közösség. Őket a liberálisok követik, mert egyre kisebb közösséget alkottak ugyan, de többször is kormányzati szerepet töltöttek be. Végül a nemzeti radikálisok szerepelnek, mert a kutatásaink nyomán ők is karakteresen elkülönülő szemiotikai konfiguráció által identifikálhatók.

Mint egy éve, most is reméljük, hogy kötetünk kínál érdekességeket a politikai kommunikáció magyarországi közelmúltja iránt érdeklődőknek.”

Kiss Balázs

A kutatást az OTKA/NKFIH támogatja. A támogató szerződés száma: 112323