Kutatók éjszakája az MTA TK Politikatudományi Intézetben

Kutatók éjszakája az MTA TK Politikatudományi Intézetben

Több kollégánk kutatásába is bepillantást nyerhetnek azok, akik ellátogatnak hozzánk a Kutatók Éjszakáján 2018. szeptember 28-án, pénteken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program:

16:00-16:30 - Bíró-Nagy AndrásBrüsszel hatása – A magyar közpolitika és az Európai Unió

Az előadás bemutatja, hogy miként mérhető az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára. Annak ellenére, hogy az európaizáció témaköre viszonylag alaposan kutatott területnek számít, a Magyarországról szóló kutatások eddig szinte teljesen hiányoztak a nemzetközi tudományos életből. Az előadásban bemutatom az első kutatási eredményeket arról, hogy a magyar politikai elit hogyan illeszkedett be az Európai Unióba, és mennyiben feleltek meg a magyar kormányok az uniós jogszabályokkal és ajánlásokkal kapcsolatos elvárásoknak és kötelezettségeknek.

16:30-17:00 - Csizmadia Ervin: Az ellenzékiség három típusa az 1990 utáni Magyarországon: kormányellenzékiség, rendszerellenzékiség és politikai ellenállás.

Az előadás abból indul ki, hogy mivel Magyarországon egy nyitott kimenetelű rendszerváltás zajlott le 1990-ben, a politikai szerepek is változtak az időben előrehaladva. Míg 1990 és 2006 között uralkodó minta a kormányellenzékiség, addig 2006 és 2018 között az aktuális ellenzékek már elsősorban rendszerellenzékként definiálják magukat, 2018-ban pedig már megjelenik az ellenzékiség legújabb formája, az ellenállás. Az előadás e korszakokat írja le, s teoretikus magyarázatokat is keres a változásokra.

17:00-17:30 - Metz Rudolf: A politikai vezetés hangjai, avagy mit tanulhatunk a zenéből a politikai vezetésről?

A vezetés és a zene két olyan terület, amelyet nagyon ritkán említünk egy lapon. Mégis ha közelebbről vesszük szemügyre a zenét, akkor univerzális és komplex természete segítségünkre lehet a vezetés alapfogalmainak feltárásában és megértésében. Előadásomban a karmester és a szimfonikus zenekar példáján keresztül fel kívánom villantani a (politikai) vezetéskutatás főbb kérdéseit és dilemmáit. Hogyan és kiket vezetnek a karmesterek? Mi a zenének, a zenészeknek és a közönségnek szerepe a folyamatban? S végső soron: mitől lesz jó a vezető, a követő és a vezetés?

17:30-18:00 - Szűcs Zoltán Gábor“Egy utolsó lesz-ami-lesz”: A végső kiállás politikaelmélete

Alighanem mindannyiunk számára ismerős filmekből, regényekből az a pillanat, amikor az ellenségeiktől szorongatott hősök szembesülnek helyzetük kilátástalanságával és még egy utolsó, heroikus gesztusra szánják el magukat, a siker vagy a túlélés minden reménye nélkül. Ezt a pillanatot – legyen az akár egy westernfilm, egy krimi, vámpírfilm vagy háborús film – a néző elkerülhetetlenül megrendüléssel szokta fogadni. Miért? Az előadás ezt az egyszerű kérdést járja körül politikaelméleti szempontból irodalmi, történelmi és filmes példák segítségével.

18:00-19:00 - Mikecz Dániel: “Menjünk tüntetni!” – interaktív ismeretterjesztő vetélkedő

Milyen szervezeti háttérrel érhet el sikert a tüntető? Milyen akcióformák lehetnek hatásosak? Kik lehetnek a szövetségesek és az ellenfelek? A vetélkedő során a játékosoknak egy-egy tipikus mozgalom (szakszervezeti, zöld-alternatív, radikális jobboldali, civil-liberális) bőrébe bújva kell kiválasztania a helyes stratégiát mire eljut a tüntetésig.