Publikáció: Bíró-Nagy András új tanulmánya

Publikáció: Bíró-Nagy András új tanulmánya

Megjelent Bíró-Nagy András és Galgóczi Eszter "Brüsszel hatása. A magyar törvények és az Európai Unió" című tanulmánya az Politikatudományi Szemlében.

 

 

 

 

 

 

 

Absztrakt

"Tanulmányunkban az európaizáció folyamatának közpolitikai aspektusát elemezzük a magyar Országgyűlés törvényei alapján. A 2006 és 2014 közötti két teljes parlamenti ciklus valamennyi törvényét az európaizáció szempontjából feldolgozva, a deskriptív statisztika eszközeivel azt mutatjuk be, hogy az európai szintű közpolitikai döntések és ajánlások milyen mértékben és mely területeken voltak hatással a magyar közpolitikára. A 2006-2010-es és a 2010-2014-es ciklusokat összehasonlítva megállapítható, hogy az Európai Unióval kapcsolatos kormányzati attitűd változása szinte egyáltalán nem jelenik meg a parlamenti törvényalkotásban. Az euroszkeptikus retorika és a tényleges parlamenti cselekvés elválhatnak egymástól. Az Európai Unióhoz pozitívan viszonyuló szocialista kormányok és az euroszkeptikus 2. Orbán-kormány között elhanyagolható a különbség az európai eredetű törvények tekintetében (36, illetve 34 százalék). Fontos továbbá, hogy a törvényalkotás európaizációja az Orbán-kormány alatt sem korlátozódott a kötelező érvényű uniós jogi aktusok átvételére: 2010-2014 között nem esett vissza a kormányzati proaktivitás eredményeként elfogadott európai eredetű törvények aránya. Ugyanehhez a trendhez illeszkedik, hogy az Európai Unió hatása azokon a közpolitikai területeken is végig kimutatható (és nem csökken) a vizsgált nyolc év folyamán, amelyeken az EU-nak csak támogató hatásköre van. Az európai eredetű jogszabályok parlamenti átfutásának időtartama 2006-2014 között végig hosszabb volt, mint a többi törvény átlagos elfogadási ideje, ez a távolság viszont a 2. Orbán-kormány idején nőtt (miközben a törvényalkotás tempója jóval gyorsabb volt 2010 után). Összességében kijelenthető, hogy a magyar közpolitika európaizációja az Orbán-kormány 2010-2014-es ciklusában sem akadt el, és a kormányzat uniós attitűdjétől függetlenül az európai uniós kontextushoz való alkalmazkodás azokon a közpolitikai területeken is jelen van, amelyeken ez nem lenne kötelező."

Bíró-Nagy András - Galgóczi Eszter (2018): Brüsszel hatása. A magyar törvények és az Európai Unió. Politikatudományi Szemle, 27(3) 35-57. pp.