Publikáció: Körösényi András új tanulmánya

Publikáció: Körösényi András új tanulmánya

Megjelent Körösényi András "The Theory and Practice of Plebiscitary Leadership: Weber and the Orbán" regime című tanulmánya az East European Politics and Societies folyóiratban. 
Egyre kiterjedtebb irodalom foglalkozik a magyar politika és kormányzat illiberális jellegével és autoriter irányba történő „visszacsúszásával”. Az irodalom két fő értelmezési kerete a populizmus és a demokratizálódás-paradigma. Jelen írás feltárja e megközelítések gyengeségeit és egy alternatív értelmezési keretet kínál: a weberi plebiszciter vezérdemokrácia (PVD) koncepciójának segítségével próbálja megérteni, leírni és elemezni a 2010 utáni Orbán-rezsimet. Az írás fő tézise, hogy a demokratikus legitimáció és az autoriter uralom a PVD legfőbb jellegzetességét alkotó kombinációja nem a dolgok patologikus együttállásának alkalmi következménye, hanem a rezsim endogén jellegzetessége.

 

 

 

 

 

 

Absztrakt:

Most political science interpretations of the post-2010 Orbán regime have been written either within the framework of populism or in the democratization paradigm. We have learned much from these papers about Hungary’s drift in an authoritarian direction, but they also have drawbacks. This article aims to fill the gap between these two approaches and offers a theoretical framework to analyze the impact of populism and other trends of contemporary politics (like dealignment, growing electoral volatility, citizens’ disengagement, personalization, legitimacy problems, the decline of party membership and partisanship, the mediatization of politics, etc.) on the political regime. It argues that these trends add up to an authority and regime type which can be conceptualized by Weber’s concept of plebiscitary leader democracy (PLD). PLD forms a new hybrid regime type which differs from comparative authoritarianism and other hybrid regime types known from the literature in three respects. First, PLD is less about institutional framework and procedures, than about the sources of legitimacy; second, it serves better to understand how the regime works than measuring its distance from liberal democracy; third, it is an ideal type which aims to reveal the endogenous logic of democracy that generates authoritarian elements of the regime. The article also demonstrates the suitability of the concept of PLD for empirical research through presenting a structured case study of the Orbán regime. The PLD model enables us to reveal the endogenous logic of the Orbán regime and the impact of populist governance on it.

Körösényi András:The Theory and Practice of Plebiscitary Leadership: Weber and the Orbán, East European Politics and Societies. First Published September 25, 2018 https://doi.org/10.1177/0888325418796929