Constitutional Politics and the Judiciary

Megjelent Pócza Kálmán szerkesztésében „Constitutional Politics and the Judiciary. Decision-making in Central and Eastern Europe” című kötet a Routledge kiadásában. A kötet a JUDICON projekt módszertanára és adatbázisára épül.

Az utóbbi években a kelet-közép-európai régió országaiban (Lengyelországban, Romániában vagy éppen Magyarországon) a parlamenti többség és az alkotmánybíróság közötti konfrontáció ráirányította a figyelmet a törvényhozás és alkotmánybíráskodás viszonyára. A politikai szereplők gyakran érveltek úgy, hogy a bírói testületek túl nagy hatalomra tettek szert az 1989/90-es rendszerváltásokat követően. Véleményük szerint az alkotmánybíróságok a törvényhozás mozgásterének korlátozásával jelentős mértékben beleszólnak a politikai kérdések eldöntésébe, túlterjeszkednek saját hatáskörükön. A politikatudományi és jogtudományi szakirodalomban azonban mindeddig hiányzott annak szisztematikus vizsgálata, hogy az alkotmánybíróságok valójában milyen mértékben korlátozzák a domináns politikai szereplők döntéseit. A kötet ennek a hiánynak a pótlására vállalkozik azzal, hogy egy innovatív módszertan alkalmazásával mérhetővé teszi az alkotmánybírósági döntések erősségét. A kötet ismerteti a kutatás során kidolgozott új módszertant, részletes országtanulmányokban elemzi hat ország (Csehország, Lengyelország, Németország, Magyarország, Románia és Szlovákia) alkotmánybíróságának működését, feltárva és összehasonlítva, hogy ezek döntéseikkel milyen mértékben korlátozták a törvényhozók mozgásterét.