Mikecz Dániel: A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon

Megjelent Mikecz Dániel A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon – Zöldek, pacifisták, házfoglalók” című kötete a L’Harmattan kiadó gondozásában.

A Magyarországon is megjelenő globalizációkritikus mozgalom új lendülettel, addig nem ismert értelmezési keretekkel és tiltakozási formákkal gazdagította a hazai alternatív-zöld mozgalmiságot az ezredfordulótól kezdve. A fősodrú hazai nyilvánosságban a pejoratív „anti-globalizációs” jelzővel illetett nemzetközi tüntetések bemutatása többnyire a kirakatokat nem kímélő radikálisabb kemény mag vonulásaira korlátozódott. A globalizációkritikusok azonban egy jóval színesebb mozgalmat alkottak, céljuk a méltányos globális elosztás elérése volt a neoliberális nemzetközi rezsimekkel szemben, mint amilyen az IMF, a WTO és a Világbank volt. Mikecz Dániel globalizációkritikusokról írt könyve több éves kutatómunka eredménye. A szerző célja ugyanakkor nem pusztán a magyar globalizációkritikus mozgalom történetének elmesélése, hanem a mozgalomkutatás tudományos eszközeivel annak megértése, hogy miben jelentett mást a globalizációkritika a hazai zöld, alternatív mozgalom korábbi szakaszaihoz képest. A könyv így bemutatja, hogy a magyar politikai rendszer és a hazai politikai kultúra kontextusa hogyan hatott a mozgalom lehetőségeire. Elemzi továbbá azokat a mozgalmi innovációkat, amelyek újdonságként hatottak a 2000-es években és a globalizációkritikus mozgalom megkülönböztető jegyeivé váltak. Megtudhatjuk továbbá, hogy milyen ellentétek alakultak ki a mozgalmon belül, mi vezetett intézményesedéséhez és végül a belőle kinőtt párt, a Lehet Más a Politika megalakulásához. Olyan tiltakozó eseményeket vizsgál meg a szerző, mint az iraki invázió elleni tüntetés 2003-ban, a Zengő csúcsára tervezett lokátor elleni tiltakozások 2004-ben, a házfoglalások Budapesten 2004-ben és 2005-ben, valamint az első kerékpáros felvonulások. Az empirikus eredmények mellett a szakirodalom alapos feldolgozása miatt a könyv nem csak a zöld, alternatív kezdeményezésekkel, de a társadalmi mozgalmakkal, tüntetésekkel általánosságban foglalkozó kutatók, egyetemi hallgatók és érdeklődők számára is hasznos olvasmány.

Tartalom

1. Bevezetés

1.1. Globalizáció alulnézetből

1.2. Módszertani kérdések

1.3. Alapfogalmak

2. Elméleti kiindulópontok

2.1. Az erőforrások mobilizációjának elmélete

2.2. A szociális konstrukcionizmus, a frame-elmélet

2.3. Az új társadalmi mozgalmak elmélete

2.4. A média és a társadalmi mozgalmak elméletei

3. A politikai lehetőségstruktúra és a globalizációkritikus mozgalom

3.1. A politikai lehetőségstruktúra elemei

3.2. A globalizációkritikus tiltakozások a magyar lehetőségstruktúrában

3.3. Az alternatív mozgalom alakváltozása Magyarországon

3.4. A bal–jobb-relevanciáról szóló vita a magyar alternatív mozgalmon belül

3.5. A politikai lehetőségstruktúra megváltozása és a mozgalmi demobilizáció

3.6. A magyar politikai lehetőségstruktúra hatása a globalizációkritikus mozgalom intézményesedésére

4. Mozgalmi innovációk a magyar globalizációkritikus mozgalom eszköztárában

4.1. Mozgalmi kommunikáció, mediatizált tüntetés

4.2. A magyar globalizációkritikus mozgalom értelmezési keretei

4.3. Internet, kollektív identitás, mozgalmi dinamika

4.4. Látványos tiltakozási akcióformák és hatás mechanizmusaik

5. A kutatás megállapításai

6. Hivatkozások