Megjelent a Politikatudományi Szemle legújabb száma!

Megjelent a Politikatudományi Szemle legújabb száma!

Megjelent a Politikatudományi Szemle 2019/1. száma!

 

 

 

 

 

 

A tartalomból:

BIBÓ ISTVÁN EMLÉKDÍJ 2018

Kukorelli István: Bibó István láthatatlan alkotmánya

ÖNKORMÁNYZATOK

Kákai László - Vető Balázs: Állam vagy/és önkormányzat? Adalékok az önkormányzati rendszer átalakításához

VITA

Kis János: Demokráciából autokráciába. A rendszertipológia és az átmenet dinamikája

DEMOKRÁCIAELMÉLET

Szántó András: Politikai szofisztikáltság a demokráciaelméletben. Állampolgári kogníciók az episztemikus-schumpeteri skála tükrében

KITEKINTŐ

Szabó Máté: A szellem erőszaka - az erőszak szelleme? Az 1968-as mozgalmi hullám kontúrjainak változásai az újabb publikációk tükrében

RECENZIÓ

Illés Gábor: Realizmus, mérséklet, tragédia

Bayer József: Az EU-ról - másként