Új Kremlinológia – Mit árulnak el a szövegbányászat látens változói az orosz politikai rendszerről?

Új Kremlinológia – Mit árulnak el a szövegbányászat látens változói az orosz politikai rendszerről?

Április 16-án intézetünk vendége volt Alexander Baturo, a Dublin City University egyetemi docense. Előadásában bemutatta, az elit vizsgálatát nem demokratikus környezetben lehetővé tevő eszközöket és módszereket. Mivel egy személyre szabott rendszerben az uralkodó identitása kulcsfontosságú, és az intézmények vagy formálhatók, vagy puszta homlokzatok, az ilyen rendszerek tanulmányozása egyedülálló kihívást jelent az empirikus kutatók számára. Az orosz vezetésről és a regionális elitekről hivatalos beszédekből, szakértői becslésekből, életrajzi adatokból szövegelemzés útján szerzett információkból kiderült, hogyan vált az orosz politikai rezsim személyre szabottá, illetve az is, hogy a különböző vezetők hogyan szereznek személyes irányítási jogkört és hogyan tartják meg a hatalmat. Az előadás során a szerző bemutatta a rendszer személyre szabásának négy összetevőjét: a patronázs hálózatokat, az intézmények destabilizálásának lépéseit, a média-személyre szabását és a tartós hivatalban maradást lehetővé tevő módszereket. Az „Új Kremlinológiai” című kötet szerzője által bemutatott eredmények túlmutatnak Oroszországon, és megvilágítják, hogyan alakulnak ki és fejlődnek személyközpontú valamint populista és illliberális demokratikus rezsimek, illetve hogyan tanulmányozhatók.