Legjobb előadás díj a Politológus Doktoranduszok Konferenciáján

Legjobb előadás díj a Politológus Doktoranduszok Konferenciáján

Az MTA TK Politikatudományi Intézete díjazni kívánja az idén 5. alkalommal a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudomány Intézetének Politológus Doktoranduszok Konferenciáján elhangzott és legjobbnak ítélt angol vagy magyar nyelvű előadást. A konferencia hagyományosan fórumot teremt a politikatudomány és az azzal határos diszciplínák területén kutató doktoranduszhallgatóknak, doktorjelölteknek és doktori képzésre készülő mesterszakos hallgatóknak. Az Intézet a kiválóság elismerésével fel kívánja hívni a figyelmet a pontos és érthető tudományos disszemináció fontosságára, és ösztönözni kívánja a fiatal kutatókat, hogy fejlesszék előadói készségeiket és tudományos eredményeiket közreadó prezentációjukat. A legjobb előadás kiválasztásáról a panelvezetők javaslata alapján az MTA TK Politikatudományi Intézete és a BCE Politikatudományi Doktori Iskola vezetői által kijelölt bizottság dönt. A jelentkező MA vagy PhD hallgatóknak, doktorjelölteknek vállalniuk kell, hogy az előadásuk írásos változatát publikálják a Politikatudományi Szemlében vagy más az MTA által kiadott társadalomtudományi folyóiratban (Intersections. East European Journal of Society and Politics). A pályázat keretében elnyerhető összeg bruttó 100 ezer forint.

A konferencia felhívása:  PDF (in English: PDF)