Konferenciafelhívás MA és doktori képzésben résztvevő hallgatóknak

Konferenciafelhívás MA és doktori képzésben résztvevő hallgatóknak

Politológus doktoranduszok 5. konferenciája

„A politika világa társadalomtudományi perspektívákból”


A politikai folyamatok és jelenségek megértése számos tudományterületről vonzza a kutatókat, akik eltérő perspektívákból (pl. összehasonlító politikatudomány, politikai gazdaságtan, politikai szociológia, politikai kommunikáció) közelítenek összekapcsolódó kérdések megválaszolásához. Az így megszülető diskurzusok azonban gyakorta nem vagy csak ritkán találkoznak egymással. A politika teljesebb megértéséhez viszont számos elméleti és módszertani megközelítés alkalmazása, illetve eredményeik felhasználása, kombinálása szükséges. Az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő doktorandusz konferencia célja megalapozni a politikával foglalkozó doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és doktori képzésre készülő mesterszakos hallgatók közötti párbeszédét és közös gondolkodását.

A konferencia keretében egy neves szakember plenáris előadása mellett egy általános, módszertani és további két tematikus workshopot kínálunk külföldi és magyar előadókkal. A tematikus workshopok a politikai szociológia és a politikai kommunikáció területei köré fognak épülni. Mindezen felül a legjobb tanulmányoknak publikációs lehetőséget is ajánlunk a BCE Politikatudományi Intézet online folyóiratában (Politikatudomány Online ISSN 2063-2215).

A konferencia időpontja: 2019. december 5-6. (csütörtök-péntek)

A konferencia nyelve: magyar és angol

Szervező intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet

Szakmai partnerek: Corvinus Doktori Iskolák, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, Magyar Politikatudományi Társaság

A TK Politikatudományi Intézete díjazni kívánja konferencián elhangzott és legjobbnak ítélt angol vagy magyar nyelvű előadást. Az Intézet a kiválóság elismerésével fel kívánja hívni a figyelmet a pontos és érthető tudományos disszemináció fontosságára, és ösztönözni kívánja a fiatal kutatókat, hogy fejlesszék előadói készségeiket és tudományos eredményeiket közreadó prezentációjukat. A legjobb előadás kiválasztásáról a panelvezetők javaslata alapján az TK Politikatudományi Intézete és a BCE Politikatudományi Doktori Iskola vezetői által kijelölt bizottság dönt. A jelentkező MA vagy PhD hallgatóknak, doktorjelölteknek vállalniuk kell, hogy az előadásuk írásos változatát publikálják a Politikatudományi Szemlében vagy más a PTI által kiadott társadalomtudományi folyóiratban. A pályázat keretében elnyerhető összeg bruttó 100 ezer forint.

SZAKMAI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A következő témákban várunk elméleti vagy empirikus jellegű tanulmányokat és kutatási terveket:

  • Összehasonlító politikatudomány (intézmények, nemzetközi politika, politikai viselkedés)
  • Politikai gazdaságtan
  • Politikai szociológia
  • Politikai kommunikáció

Jelentkezni tizenöt perces előadások megtartására lehet. A beérkezett összefoglalók szakmai lektorálását követően kerül kiválasztásra az előadók köre. Mivel az előadásokat minden esetben öt-tíz perces korreferensi vitaindítók követik, a jelentkezőknek az előadás szöveges változatát (tanulmány, kutatási terv) is rendelkezésre kell bocsátaniuk a megadott határidőig.

A benyújtandó tanulmányok és kutatási tervek minimális terjedelme fél szerzői ív (20.000 karakter). Formai és szakmai követelményekről az előadók kiértésekor adunk bővebb tájékoztatást.

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2019. szeptember 30.

DÖNTÉS AZ ELFOGADÁSRÓL: 2019. október 8.

A KÉZIRAT LEADÁSÁNAK A HATÁRIDEJE: 2019. november 1.

REGISZTRÁCIÓS FELÜLET: https://forms.gle/wpPwU8Vg6LvCEoNY8

Konferencia felhívás PDF (magyar) PDF (angol)

További információért forduljon bizalommal a konferencia főszervezőjéhez Metz Rudolfhoz (metz.rudolf@tk.mta.hu)

Kövessenek minket Facebookon is: https://www.facebook.com/pdkonferencia/?pnref=lhc