Publikáció: Kopasz Marianna tanulmánya a Research Papers in Education folyóiratban

Publikáció: Kopasz Marianna tanulmánya a Research Papers in Education folyóiratban

Megjelent Kopasz Marianna és társszerzője, Hermann Zoltán (KRTK KTI) „Educational policies and the gender gap in test scores: A cross-country analysis” című, nyílt hozzáférésű cikke a Research Papers in Education folyóiratban. 

A tanulmány kiindulópontja, hogy a fiúk és a lányok iskolai teljesítményének különbségei jelentős eltérést mutatnak a PISA felmérésben résztvevő országok között. A cikk a tesztpontszámok nemi egyenlőtlenségeinek országok közti különbségeit vizsgálja. A PISA felmérés 2012-es adatain azt elemzi, hogy milyen összefüggés van az oktatási rendszerek bizonyos jellemzői és a nemek szerinti tesztpontszám-különbségek között. Az iskolarendszer ismérvei közül a vizsgálat a korai szelekcióra, az évismétlés, valamint a tanulóorientált tanítási gyakorlat előfordulására terjed ki. A többszintű modellek alapján szignifikáns kapcsolat a korai szelekció és a tanulóorientált gyakorlat alkalmazása esetében mutatható ki. Az eredményekből az látszik, hogy mind a korai szelekció, mind pedig a tanulóorientált tanítás elterjedtsége a lányoknak kedvez.

Angol nyelvű összefoglaló:

Girls tend to outperform boys in reading tests, while they usually lag behind boys in mathematics. However, the size of the gender gap varies to a great extent between countries. While the existing literature explains these differences as being mainly due to cultural factors, this paper explores whether this cross-country variation is related to educational policies like tracking, grade retention, and individualised teaching practices. The gender test score gap is analysed in mathematics, reading and science using the PISA 2012 dataset. Multilevel models are used in the estimation. The results suggest that the extent of the gender gap is indeed associated with certain characteristics of the various education systems. First, applying a difference-in-differences estimation method, it was found that early tracking has a direct effect on the gender gap in test scores, in favour of girls. Second, suggestive evidence shows that more student-oriented teaching practices also benefit girls relative to boys, both between and within countries, and within schools. Finally, grade retention is correlated with the gender gap, though there is further evidence suggesting that this correlation is very unlikely to represent a causal effect.