Publikáció: Medve-Bálint Gergő tanulmánya a Review of International Political Economy-ban

Publikáció: Medve-Bálint Gergő tanulmánya a Review of International Political Economy-ban

Megjelent Medve-Bálint Gergő és társszerzője, Vera Šćepanović (Leideni Egyetem) nyílt hozzáférésű cikke „EU funds, state capacity and the development of transnational industrial policies in Europe’s Eastern periphery” címen a Review of International Political Economy című folyóiratban.

A cikk a függő piacgazdaság tézisével szemben, mely szerint a keleti tagállamokban a külföldi tőkétől való erőteljes függés és az európai integráció egységes belső piaci szabályozása miatt korlátozott a lehetőség önálló iparpolitika folytatására, bevezeti a transznacionális iparpolitika fogalmát. Ennek lényege, hogy az uniós tagság az EU fejlesztési forrásai és állami támogatásokat szabályozó jogi keretei által lehetőséget teremt újfajta, kis-és középvállalatokat (KKV-k) támogató iparpolitikára a függő piacgazdaságokban is. Ennek sikeressége azonban a helyi intézményi kapacitásoktól függ. A tanulmány a nagy külföldi vállalatok által dominált, de nagyon hasonló strukturális jellemzőket mutató lengyel és román autóiparban az autóipari cégek (és beszállítóik, vagyis a kapcsolódó iparágakban érdekelt vállalatok) által a 2007-13-as uniós költségvetési időszakban elnyert uniós támogatások vállalatméret szerinti eloszlását vizsgálja. Az autóipar, éppen a multinacionális cégek erőteljes dominanciája miatt, a legvalószínűtlenebb esete a KKV-kat előtérbe helyező iparpolitika esetleges térnyerésének. Az eredmények szerint a vizsgált időszakban a lengyel autóipari KKV-k szignifikánsan nagyobb arányban nyertek el uniós támogatást, mint román társaik. A többi ágazatban a vállalatok által elnyert támogatások vállalatméret szerinti eloszlása nem mutatott különbséget a két ország között. Az autóiparban megfigyelt uniós támogatási eloszlás jelentős eltérése az intézményi kapacitások különbségére vezethető vissza: szemben az instabil, politikai változásoknak kitett, alulfinanszírozott és későn létrehozott román vállalatfejlesztési intézményrendszerrel, Lengyelországban az 1990-es évek közepétől kiterjedt állami intézményi hálózat és kormányokon átívelő szakpolitikai stabilitás jellemezte a KKV-k támogatását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angol nyelvű összefoglaló:

"Many have claimed that in the dependent market economies of Central and Eastern Europe industrial policy has been reduced to incentives to foreign investors – a feature accentuated by their loss of policy space through integration into the European single market. In this paper, we offer an alternative view by arguing that the European Union (EU) has in fact made it possible for its members to recover a degree of policy space lost to economic and regulatory integration. The EU does this through transnational industrial policy, which is the combination of its competition and cohesion policies. The former limits cross-country competition for capital; the latter provides additional resources to support a more inclusive industrial policy benefiting small and medium enterprises (SMEs). However, effective utilization of transnational industrial policy depends on domestic state capacities. We demonstrate this by comparing the distribution of EU funds to automotive firms in Poland and Romania. In Poland, efforts to create institutions that promote SMEs have resulted in a more balanced distribution of EU resources, while in Romania a weak and unstable institutional environment led to their greater concentration, thereby reducing European funds to another source of rents for the most powerful firms."