Konferenciaajánló: Politológus doktoranduszok konferenciája 2019

Konferenciaajánló: Politológus doktoranduszok konferenciája 2019

„A politika világa társadalomtudományi perspektívákból”

Politológus doktoranduszok V. konferenciájára

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem C. épülete, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

Időpont: 2019. december 5-6.

A politikai folyamatok és jelenségek megértése számos tudományterületről vonzza a kutatókat, akik eltérő perspektívákból (pl. összehasonlító politikatudomány, politikai gazdaságtan, politikai szociológia, politikai kommunikáció) közelítenek összekapcsolódó kérdések megválaszolásához. Az így megszülető diskurzusok azonban gyakorta nem vagy csak ritkán találkoznak egymással. A politika teljesebb megértéséhez viszont számos elméleti és módszertani megközelítés alkalmazása, illetve eredményeik felhasználása, kombinálása szükséges. Az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő doktoranduszkonferencia célja megalapozni a politikával foglalkozó doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és doktori képzésre készülő mesterszakos hallgatók közötti párbeszédet és közös gondolkodást. Mindezen felül a legjobb tanulmányoknak publikációs lehetőséget is ajánlunk a BCE Politikatudományi Intézet online folyóiratában (Politikatudomány Online ISSN 2063-2215).

A konferencia nyelve: magyar és angol

Szakmai partnerek: Corvinus Doktori Iskolák, TK Politikatudományi Intézet, Magyar Politikatudományi Társaság

A TK Politikatudományi Intézete díjazni kívánja a konferencián elhangzott és legjobbnak ítélt angol vagy magyar nyelvű előadást. Az Intézet a kiválóság elismerésével fel kívánja hívni a figyelmet a pontos és érthető tudományos disszemináció fontosságára, és ösztönözni kívánja a fiatal kutatókat, hogy fejlesszék előadói készségeiket és tudományos eredményeiket közreadó prezentációjukat. A legjobb előadás kiválasztásáról a panelvezetők javaslata alapján az MTA TK Politikatudományi Intézete és a BCE Politikatudományi Doktori Iskola vezetői által kijelölt bizottság dönt. A jelentkező MA vagy PhD hallgatóknak, doktorjelölteknek vállalniuk kell, hogy előadásuk írásos változatát publikálják a Politikatudományi Szemlében vagy más, az MTA által kiadott társadalomtudományi folyóiratban. A pályázat keretében elnyerhető összeg bruttó 100 ezer forint.

Az előzetes program letölthető az alábbi linkeken angolul és magyarul!

Angol nyelvű program: PDF

Magyar nyelvű program: PDF

A konferencia Facebook eseménye: LINK