Konferenciajánló: 1989 és a rendszerváltás (a társadalmi cselekvés lehetőségei)

2019. november 28-30. között megrendezésre kerül Szegeden  a "1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei" címet viselő  interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia, amelynek társszervezője a TK Politikatudományi Intézete.

A konferencia a jelenkor-történeti, a politológiai kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1989 előzményeit, hatásait és emlékezetét tág időkeretben elhelyezve több tudományág nézőpontjából is értelmezve. A konferencia a társadalmi cselekvés lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, a rendszerváltás történetét hosszú időtávban (az 1960-as évektől kezdve), alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálja.

További részletekért keressék fel az esemény honlapját!