Patkós Veronika: Szekértáborharc. Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről

Megjelent Patkós Veronika “Szekértáborharc. Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről” c. könyve a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Napvilág kiadó gondozásában.

A magyar politikára vonatkozó megállapítások egyik nagy közhelye, hogy erősen pártos ország vagyunk. Túlságosan mélyen megosztott a társadalom a politikai oldalak mentén, és e megosztottság az élet számos más területére is kihat. Bár általános meglátás az is, hogy a politikai kultúra e vonása összességében káros, meglepő módon idáig nem született olyan empirikus, összehasonlító kutatás, ami a pártkötődésből fakadó elfogultsággal, illetve a pártkötődések mentén kialakuló társadalmi megosztottsággal részleteiben foglalkozott volna. Jelen könyv ezt a hiányt igyekszik betölteni azáltal, hogy a pártos elfogultság és annak országos szintű megjelenési formája, a párpártos polarizáció vizsgálatára, mérésére, illetve okainak és következményeinek feltárására vállalkozik. Mennyire polarizált a magyar politikai kultúra a többi európai országhoz képest? Van-e európai vonatkozásban bármi különleges e téren? Jó-e valamire a megosztottság, lehet-e pozitív hatása a demokratikus működésre? Mobilizál-e a polarizált politikai közeg, vagy inkább kiábrándítja, elkedvetleníti a szavazókat? Végül: lehet-e a megosztottságnak hatása a gazdasági működésre? A könyv ezekre a kérdésekre kínál választ, harminc európai ország kérdőíves felméréseinek elemzésével.

Patkós Veronika politikatudós, a Társadalomtudományi Kutatóközpont – MTA Kiválósági Kutatóhely Politikatudományi Intézetének munkatársa és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának részállású adjunktusa. A politikai megosztottsággal kapcsolatos kutatásaiért Akadémiai Ifjúsági Díjban (2019), illetve Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban (2019) részesült. A könyv a szerző doktori disszertációjának átdolgozott kiadása.

A könyv elérhető az alábbi linken: [PDF]