Három új projekt indul a PTI-ben az Inkubátor Alap keretében

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Inkubátor Kutatási Projekt Alapja a TK kutatói által vezetett, nemzetközi érdeklődésre számot tartó kétéves társadalomtudományi projektek támogatására jött létre. Célja, hogy a kutatások korai szakaszában elősegítse későbbi nemzetközi pályázatok beadását és rangos publikációk megjelenését. Az Alap olyan pályázatokat támogat, amelyekben fiatal és külföldi kutatók is részt vesznek , és a kutatási témákat interdiszciplinárisan közelítik meg.

Nyolc beérkezett pályázat közül a két független bíráló véleménye alapján három PTI-s projekt is támogatást nyert:

  • Bene Márton (Politikatudományi Intézet): A comparative approach to investigate strategic social media activity during political campaigns (COMPACT)
  • Susánszky Pál (Politikatudományi Intézet): Demobilization Processes in Eastern and Western Europe: Micro Mechanisms Linking Perceived Risks to Protest Participation 
  • Wineroither David (Politikatudományi Intézet): Seeking for shelter.The Sectoral Basis of Economic Voting in Postindustrial Societies