Publikáció: Bartha Attila társszerzőkkel írott tanulmánya a Sustainability folyóiratban

Publikáció: Bartha Attila társszerzőkkel írott tanulmánya a Sustainability folyóiratban

Megjelent Birtalan Ilona Liliána - Bartha Attila - Neulinger Ágnes - Bárdos György - Oláh Attila - Rácz József - Rigó Adrien (2020) Community Supported Agriculture as a Driver of Food-Related Well-Being című tanulmánya a Sustainability multidiszciplináris open access folyóiratban (a Sustainability 2018-as impakt faktora: 2,592).

A tanulmányban a szerzők a közösségi mezőgazdaság (Community Supported Agriculture, CSA) és a jólét kapcsolatát az egészség és a jólét komplex, holisztikus elméleti perspektívájából vizsgálják. Magyarországra vonatkozó kvalitatív esettanulmányuk meggyőzően érvel amellett, hogy a közösségi mezőgazdaság nem pusztán a helyi élelmiszerek fizikai értelemben vett egészségessége folytán, hanem mentális, közösségi részvételi és spirituális mechanizmusokon keresztül is javíthatja a közösségi mezőgazdasági csoportokhoz tartozók szubjektív jólétét.

Angol nyelvű összefoglaló:

Background: There is a growing amount of research interest to understand the role of food in well-being. The demand for community supported agriculture (CSA), bringing people spatially, economically, and socially closer to food, is continuously expanding. CSAs play an important role in both sustainable agriculture practices and influencing consumers’ food-related practices, but yet have received little attention in well-being research. Methods: This study explores food-related well-being among CSA members by using an exploratory, qualitative research design and a thematic analysis of semi-structured interviews. Results: The findings stress the relevance of psychological, social, and spiritual aspects of food-related well-being beyond the nutritional characteristics of food in CSA. Conclusion: The role of sustainable agriculture in contributing to food-related well-being becomes particularly evident based on consumers’ experiences. These results are important in convincing people that their food-related experiences belong to their perceived well-being as well as stimulating people to elevate their multidimensional expectations in relation to food.

Birtalan, I. L. - Bartha, A. - Neulinger, Á. - Bárdos, Gy. - Oláh, A. - Rácz, J. - Rigó A. (2020). Community Supported Agriculture as a Driver of Food-Related Well-Being. Sustainability, 12(11), 4516; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4516