MEGHOSSZABÍTVA: Felhívás a TK Politikatudományi Intézet alkotói pályázatára - 2020. 2. félév

MEGHOSSZABÍTVA: Felhívás a TK Politikatudományi Intézet alkotói pályázatára - 2020. 2. félév

Előzmények

 

MTA TK Politikatudományi Intézet 2019-ben, hagyományteremtő jelleggel kétszer írt ki publikációs pályázatot BA, MA, illetve PhD képzésre járó felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására.

 

A TK Politikatudományi Intézet a sikeres pályázatok eredményeként úgy döntött, hogy 2020. őszén is kiírja az alkotói pályázatot.

 

Pályázat

 

A TK Politikatudományi Intézet publikációs pályázatot ír ki BA, MA, illetve PhD képzésre beiratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. A pályázaton részt vehet minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója.

 

A jelentkező hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a pályázati időszak végén egy 45–50 000 N terjedelmű (Times New Roman, 12. pt, másfeles sorköz, 2,5*2,5 margó) cikket leadnak a Politikatudományi Szemlének vagy más a TK által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak (pl. socio.hu, Régió, Intersections).

 

Pályázati feltételek:

 

  • Hallgatói jogviszony igazolása BA, MA vagy PhD képzésben fennálló aktív státuszról;
  • Rövid témavezetői nyilatkozat a TK valamely kutatójától. Előnyt jelent, ha a befogadó témavezető az TK PTI minősített kutatója (tudományos munkatárs vagy annál magasabb pozícióban);
  • Szakmai önéletrajz;
  • A pályázat szakmai tartalmát meghatározó:
    • részletes (min. 5 oldalas) kutatási terv, vagy
    • első kézirat-változat, vagy
    • 2020-ban írt, máshol nem publikált és továbbfejleszthető TDK-, OTKD-, évfolyam-, illetve szakdolgozat szövege.

 

Támogatási időszak: 2020. november 12. – 2020. december 15.

 

 

Az alkotói pályázat összege bruttó 100 ezer forint, melyet a támogatási időszak alatt, illetve a publikáció leadását követően két egyenlő részletben, megbízási szerződés formájában folyósítanak.

 

A jelentkezés határideje:       2020. november 17.

Elbírálás ideje:                       2020. november 20.

 

A pályázatot, a fenti technikai és tartalmi feltételeket figyelembe véve, dr. Szabó Andreának, a program vezetőjének (szabo.andrea@tk.mta.hu) kell legkésőbb 2020. november 5. 16 óráig elküldeni. Kérjük, hogy az email tárgyában tüntessék fel a következő jeligét: „Alkotói pályázat 2020. 2. félév”. A formai szabályok be nem tartása, automatikus kizárást jelent a pályázatból.

 

A pályázatokról a PTI osztályvezetőiből álló kuratórium javaslatára a kuratórium vezetője dönt. A 2020. novemberben biztosított alkotói pályázatok száma várhatóan kettő. A nyertesek a döntésről írásban kapnak tájékoztatást.

 

További információ: Szabó Andrea, tudományos főmunkatárs, a program vezetője: szabo.andrea@tk.mta.hu.