Publikáció: Bartha Attila és Zentai Violetta tanulmánya a Social Inclusion folyóiratban

Publikáció: Bartha Attila és Zentai Violetta tanulmánya a Social Inclusion folyóiratban

Megjelent Bartha Attila és Zentai Violetta (2020) "Long-Term Care and Gender Equality: Fuzzy-Set Ideal Types of Care Regimes in Europe" című tanulmánya a Social Inclusionben (a Social Inclusion 2019-es impakt faktora: 1,297, a Scimago szerint Q2 besorolása van Sociology and Political Science tudományterületen).

A tanulmányban a szerzők azt vizsgálják, hogy az európai gondozási rezsimekben zajló változások miként hatnak a nemek közötti egyenlőtlenségekre.  Az idősödésre az európai társadalmak sokféle reformmal reagálnak, amelyek érintik a gondozás finanszírozását, a gondozást nyújtók körét és a gondozási szolgáltatások minőségi kontrollját is. Ezek a változások erősen hatnak a férfiak és a nők közötti feladatmegosztásra a fizetett és az otthoni gondoskodási munkák között, tükrözve a családdal kapcsolatos társadalmi ideákat is. A szerzők a családok gondoskodási szerepének átértékelődését, a defamilizáció és a refamilizáció alakváltozatait európai összehasonlításban tárgyalják. Fuzzy set ideáltípus elemzéssel vizsgálják azokat a közpolitikákat, amelyek a gondozást és a családi munkamegosztást alakítják, és bemutatják ezek kapcsolatát a nemek közötti gyenlő(tlen)ségekkel, illetve a bevándorlók gondoskodási munkákban történő foglalkoztatásával. Az eredmények szerint az európai társadalmak gondoskodási modelljei csak részben felelnek meg a jóléti rezsimek tipológiájának. A kétkeresős, támogatott gondoskodás modelljéhez ugyan elsősorban az észak-nyugat-európai államok állnak közel, azonban néhány posztszocialista országban (például a Baltikumban) is megfigyelhetők transzformatív, a gondoskodás rendszerét új alapra helyező változások.

Angol nyelvű összefoglaló:

Recent changes in the organization of long-term care have had controversial effects on gender inequality in Europe. In response to the challenges of ageing populations, almost all countries have adopted reform measures to secure the increasing resource needs for care, to ensure care services by different providers, to regulate the quality of services, and overall to recalibrate the work-life balance for men and women. These reforms are embedded in different family ideals of intergenerational ties and dependencies, divisions of responsibilities between state, market, family, and community actors, and backed by wider societal support to families to care for their elderly and disabled members. This article disentangles the different components of the notion of ‘(de)familialization’ which has become a crucial concept of care scholarship. We use a fuzzy-set ideal type analysis to investigate care policies and work-family reconciliation policies shaping long-term care regimes. We are making steps to reveal aggregate gender equality impacts of intermingling policy dynamics and also to relate the analysis to migrant care work effects. The results are explained in a four-pronged ideal type scheme to which European countries belong. While only Nordic and some West European continental countries are close to the double earner, supported carer ideal type, positive outliers prove that transformative gender relations in care can be construed not only in the richest and most generous welfare countries in Europe.

Bartha, Attila, és Violetta Zentai. 2020. „Long-Term Care and Gender Equality: Fuzzy-Set Ideal Types of Care Regimes in Europe”. Social Inclusion 8(4): 92–102.