Új folyóiratcikk: Barczikay Tamás, Tóth András és Atanaszov Dávid cikke a Metszetekben

Új folyóiratcikk: Barczikay Tamás, Tóth András és Atanaszov Dávid cikke a Metszetekben

Megjelent Barczikay Tamás, Tóth András és Atanaszov Dávid „Hat-e a korrupció a választókra? – egy bayes-i ökonometriai elemzés” című tanulmánya Metszetek folyóirat legfrissebb számában.

A tanulmány korrupciókutatási szempontból vizsgálja a 2010 és 2016 közötti magyar politikai élet napirendállítási törekvéseit. A rendelkezésre álló adatok segítségével egy hatéves időszak havi adatsorai alapján, eltérő statisztikai módszerekkel becsüljük, hogy volt-e hatása a korrupció proxyként használt európai uniós források kihelyezésének a kormánypárt támogatottságára. Az alkalmazott bayes-i vektor autoregresszió eredményei nem szolgáltatnak bizonyítékot a hipotézisre, mely szerint az EU-támogatások növekedésével járó korrupciónövekedés csökkenti a kormányzópárt népszerűségét a teljes szavazókorú népességen belül.

TÓTH ANDRÁS – BARCZIKAY TAMÁS – ATANASZOV DÁVID (2020): Hat-e a korrupció a választókra? – egy bayes-i ökonometriai elemzés, Metszetek, Vol.9, No.3.