Új kötet: Balázs Zoltán - A hatalmi ágak elválasztásának elve. A klasszikus felfogás védelme

Új kötet: Balázs Zoltán - A hatalmi ágak elválasztásának elve. A klasszikus felfogás védelme

Megjelent Balázs Zoltán "A hatalmi ágak elválasztásának elve. A klasszikus felfogás védelme" című kötete az ELTE Eötvös Kiadó és a TK PTI gondozásában!

A törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmak elválasztása elvének eredete az ókorig nyúlik vissza. A nyugati politikai gondolkodás ké- sőbb Locke, Montesquieu, Hamilton, Madison írásaiban, s legfőként a világon sokfelé mintává váló amerikai tagállami és szövetségi alkotmányokban bontotta ki az elv részleteit, fordította le intézmények és szabályok nyelvére. A magyar Alaptörvény is sarokkővé teszi.

Ugyanakkor sokféle kritika is érte: az elv alkalmazhatóságát, sőt helyességét is gyakran megkérdőjelezik. Ezekkel számot kell vetni. Jelen könyv ezt meg is teszi, s egyúttal egy tágabb, a kormányzás logikáját föltáró elmélet keretében védelmébe is veszi úgy, hogy a hatalmi ágak elkülönítését és elválasztását a kormányzás egyik alapvető játékszabályaként mutatja be.