Új kötet: Bartha Eszter, Tóth András és Valuch Tibor - Munkás-Kultúra-Örökség

Új kötet: Bartha Eszter, Tóth András és Valuch Tibor - Munkás-Kultúra-Örökség

Bartha Eszter, Tóth András és Valuch Tibor szerkesztésében megjelent a "Munkás-Kultúra-Örökség" című tanulmánykötet.

A 390 oldal terjedelmű könyv 17 szerzőjének - történészek, szociológusok, etnográfusok, közgazdászok, a munkajog és az ipari örökségvédelem szakértői -  15 tanulmánya az ipari munkásság sorsának alakulását vizsgálja az utóbbi három évtizedben. Elsősorban a hazai ipar leépülésének folyamatát, társadalmi következményeit, másodsorban az ipari örökségvédelem helyzetét, lehetőségeit elemezik konkrét, de igen változatos forrásokat és kutatási módszereket felhasználó esettanulmányok formájában, széles nemzetközi kitekintéssel, szakirodalmi felkészültséggel és elméleti megalapozottsággal.

A könyvet szerkesztőként is jegyző Tóth András és Valuch Tibor mellett a TK munkatársai közül Acsády Judit, Csizmady Adrienn és Ferencz Zoltán írásai is megtalálhatók a kötetben.

"A munkásság helyzete alapjaiban változott meg Magyarországon az 1980-as évek végétől kezdő- dően az állami tulajdon lebontása, privatizációja, egyes ipari ágazatok elsorvasztása, nagy múltú üzemek bezárása, felszámolása következtében. Valuch Tibor már 2001-ben megfogalmazta, hogy „Az átrendeződés hatására a városi munkásság társadalmi súlya folyamatosan mérséklődött, a transzformációs krízishelyzet vesztesei közé tartoztak a szocialista korszakban túlfejlesztett nehézipari szektor, ezen belül az alapanyaggyártásban és bányászatban, valamint az épí- tőiparban foglalkoztatott munkások és általában a képzetlen és alacsony iskolázottságú segédmunkások.” Egyre többen mutatnak rá itthon és a világban, hogy a munkát és a munkásságot ma már globális perspektívából kell tanulmányozni, minthogy az iparban a legtöbb munkavégzés globalizálódott [...] E 17 szerző 15 tanulmányát tartalmazó könyv széles körképet nyújt a hazai munkáskultúra és számos „ipari táj” legújabb kori történetéről, egykori gyárak, üzemek és a bennük dolgozó munkások drámájáról. A munkásság elmúlt harminc évének társadalomtudományi kutatása napjaink aktuális feladata [...] Ezek a társadalomtudományi eredmények a törvényhozás mellett a társadalompolitika más alakítóinak figyelmére is érdemesek. Tisztelettel ajánlom ezt a kötetet minden leendő olvasójának." Paládi-Kovács Attila