Új kötet: Stumpf István - Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás

Új kötet: Stumpf István - Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás

Megjelent Stumpf István "Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás" című kötete a Gondolat Kiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont gondozásában!

"A kötet szerves folytatása a szerzői korábbi kutatásainak, kiegészítve a kilencéves alkotmánybírói tapasztalataival. Több írás foglalkozik azzal, hogy bár az Alaptörvény elfogadása után nem változott a magyar parlamentáris demokrácia alkotmányos szerkezete, de az egyes intézményeken belül zajló folyamatok és a politikai rendszer főszereplői közötti viszony igen jelentős mértékben átalakult. Tovább növekedett a miniszterelnök meghatározó szerepe a kormányban (prezidencializálódás), a jogi és politikai konstitucionalizmus küzdelmét a 4. alkotmánymódosítás lezárta, a végső szót az alkotmányozó többséggel rendelkező hatalom mondhatja ki az alkotmányos vitákban. A kötet bemutatja az Alkotmánybíróság megváltozott szerepét az alapjogvédelem területén és a szuverenitás védelem terén megnövekedett felelősségét a szupranacionális térben. A zárófejezet a vírusválságnak az államra és az alkotmányos szabályozásra gyakorolt hatását elemzi. A kötet az Intézet támogatásával a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg."