Három új kutató a PTI-ben: Farkas Eszter, Ring Orsolya, Ujlaki Anna

Három új kutató a PTI-ben: Farkas Eszter, Ring Orsolya, Ujlaki Anna

Három új kutató kezdte meg munkáját a Politikatudományi Intézetben.

Farkas Eszter a CEU-n végzi doktori tanulmányait, doktori kutatásában a migrációval kapcsolatos média keretezések ciklusaival, azok közvéleményre gyakorolt hatásával foglalkozik. A PTI-ben szintén médiahatást vizsgál majd kísérleti kérdőíves módszerrel, valamint a DEMOS kutatási projekt keretén belül a koronavírus által okozott aggodalmakat és kialakult társadalmi normákat nemzetközi összehasonlításban. Eszter a Politikai Viselkedés Osztály tudományos segédmunkatársaként csatlakozik hozzánk.

Ring Orsolya történettudományt tanult (PhD, ELTE), doktori kutatásában politikai diskurzuselemzéssel foglalkozott. 2018 óta dolgozik a TK CSS-RECENS kutatócsoportjában, ahol nagyméretű történeti szövegkorpuszok, a POLTEXT Projekt keretében médiakorpuszok építésével és azok szövegbányászati elemzésével, az OPTED projektben pedig a parlamenti döntéshozatalhoz kapcsolódó korpuszok és adatbázisok építésével és elemzésével foglalkozik. Orsolya a Kormányzás és Közpolitika Osztály tudományos munkatársaként csatlakozik hozzánk.

Ujlaki Anna a Corvinuson végzi doktori tanulmányait, doktori kutatásában a migráció normatív politikaelméleti megközelítéseivel foglalkozik. A PTI-ben végzett kutatásának célja, hogy a téma egy a migráns személyek nézőpontján, a sebezhetőség fogalmán, illetve a gondoskodás etikáján alapuló megközelítését kínálja. Anna a Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály tudományos segédmunkatársaként csatlakozik hozzánk.