Új kötet: Vírusba oltott politika. Világjárvány és politikatudomány

Új kötet: Vírusba oltott politika. Világjárvány és politikatudomány

Megjelent Szabó Andrea, Körösényi András és Böcskei Balázs által szerkesztett "Vírusba oltott politika. Világjárvány és politikatudomány" c. kötet a Napvilág Kiadó és a TK PTI gondozásában!

A COVID-19 járvány nemcsak egészségügyi probléma, hanem egy, a politika számára külső hatások által gerjesztett válságjelenség is. A hidegháború óta nem volt egyetlen esemény sem, mely ekkora hatást gyakorolt volna a politikai aktorokra. Ezzel a helyzettel  ezért a politikatudománynak is feladata van: a tanulmánykötet a járványnak a politikai térre és cselekvőkre vonatkozó hatásait járja körül.

Hogyan hat az – szűken és tágabb értelemben vett – politikai folyamatokra? A vírus elleni harc, miként egy háború, „egységbe kovácsolja a nemzetet”, és a belpolitika egyfajta felfüggesztésével jár? A kormány támogatottsága a „rally-around-the-flag” hatás következtében megnő? Vagy ez legfeljebb átmeneti hatás, és a politikai folyamatok visszatérnek az ismert kerékvágásba? Mindez itthon és máshol.

A negatív gazdasági hatások, az egészségügyi kormányzat és ellátórendszer defektusai miatt meggyengül-e a kormány, és mindezek Orbán Viktor évtizedes kormányzásának végét jelenthetik? Vagy még ezt a helyzetet is képes a miniszterelnök rezsimkomfort módon kezelni? Hogyan kommunikál a vírusról a kormány, és hogyan az ellenzék? Mi a sajtó szerepe a járvány keltette hírek és rémhírek világában? A populisták vagy a liberális demokrácia országai kezelik-e hatékonyabban a válságot? A járvány generálta válsághelyzet miként hat az intézményekre, generációkra és a politikai aktivitásra? Tizenkét tanulmány mely különböző oldalról válaszol ezekre a kérdésekre, és minden továbbira, mely jelenünkből következik."