Új publikáció: Szűcs Zoltán Gábor tanulmánya a European Legacy című folyóiratban

Új publikáció: Szűcs Zoltán Gábor tanulmánya a European Legacy című folyóiratban

Megjelent Szűcs Zoltán Gábor 'Tacitus on Political Failure: A Realist Interpretation' című tanulmánya a European Legacy című folyóiratban. A cikk Tacitus politikai kudarccal kapcsolatos nézeteit vizsgálja, különösen a Nero császár zsarnoki időszakáról szóló híres fejtegetéseiben. A tanulmány egyrészt megmutatja, hogy Tacitus milyen különbségeket lát a nem-cselekvésből, illetve a politikai mozgástér rossz felméréséből adódó, valamint az elkerülhetetlenségük ellenére is tiszteletreméltó politikai kudarcok között, másrészt feltárja, hogy Tacitus értékelése mögött az a felismerés áll, hogy létezik egy a sztoikus-republikánus moralitástól független mércéje a politikai cselekvésnek, amely nem teszi elfogadhatóvá a cselekvésről való lemondást, még akkor sem, ha a siker feltételei nem adottak. A cikk Tacitus felfogását a kortárs realista politikaelmélet összefüggéseiben is vizsgálja és arra jut, hogy Tacitus politikai kudarcról szóló elemzése segíthet áthidalni a realizmus liberális és radikális irányzatainak politikaképei közötti távolságot.

A tanulmány angol nyelven olvasható ITT